foto

Vīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā, bet tā pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā. Latvijā izsniegtu Šengenas vīzu ir iespējams ceļot arī uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm.

Latvijā bez vīzas var ieceļot šo valstu pilsoņi. Ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, ir nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja ar tiesībām uz nodarbinātību.

Pārējo valstu pilsoņiem, lai ieceļotu Latvijā vai šķērsotu Latvijas teritoriju, vīza ir nepieciešama. Lidostas tranzītvīza nepieciešama šo valstu pilsoņiem un izsniegto ceļošanas dokumentu turētājiem.

Katrai personai izsniedz savu individuālu vīzu.

Ikviens vīzas pieteikums un lēmums par vīzu tiek reģistrēts vīzu informācijas sistēmā (VIS).