Kas ir vīza?

Vīza ir noteikta parauga ielīme ceļošanas dokumentā, bet tā pati par sevi nedod tiesības ieceļot Latvijas Republikā. foto

2007.gada 21.decembrī Latvija pievienojās Šengenas līgumam un kļuva par pilntiesīgu Šengenas līguma dalībvalsti. Līdz ar to ar Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu ir iespējams ceļot arī uz citām Šengenas līguma dalībvalstīm.

Plašāka informācija par vīzu veidiem un kategorijām.

Kam vīza ir nepieciešama?

Valstis, kuru pilsoņi Latvijā var ieceļot bez vīzas. Ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, ir nepieciešama vīza vai uzturēšanās atļauja ar tiesībām uz nodarbinātību.

Pārējo valstu pilsoņiem, lai ieceļotu Latvijā vai šķērsotu Latvijas teritoriju vīza ir nepieciešama. Katrai personai izsniedz savu individuālu vīzu.

Kādi ir atvieglojumi vīzu jomā ES dalībvalstu, EEZ valstu un Šveices pilsoņu ģimenes locekļiem?

Kādi atvieglojumi vīzu jomā ir noteikti Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Kaboverdes, Krievijas, Melnkalnes, Moldovas, Serbijas, Ukrainas un Ziemeļmaķedonijas pilsoņiem?

Kur vīzu iespējams saņemt?

Informējam, ka vīzas pieprasīšana vai vīzas pagarināšana ir iespējama, iesniedzot dokumentus pa pastu.  

  • Vīzu pirms iebraukšanas Latvijā nepieciešams saņemt Latvijas pārstāvniecībā ārvalstī, kas ir kompetenta izskatīt vīzas pieteikumu. Šengenas vīzas ceļošanai uz Latviju izsniedz arī citu Šengenas līguma dalībvalstu pārstāvniecības, ar kurām ir noslēgtas speciālas vienošanās par pārstāvību. Ja ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, vīzu var pieprasīt tikai Latvijas vēstniecībā vai konsulātā.
  • Tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos vīzu var pieprasīt Latvijas Republikas valsts robežkontroles punktos.
  • Uzturēšanās termiņu Latvijā ārzemnieki var pagarināt tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos. Dokumentus Šengena vīzas pagarināšanai var iesniegt - sūtot pa pastu uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļu (Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3) Rīgā vai uz Pārvaldes Daugavpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras vai Ventspils nodaļām,  savukārt dokumentus ilgtermiņa vīzas saņemšanai – uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Migrācijas nodaļu Rīgā vai jebkurā Pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļā ārpus Rīgas.
  • Lidostas tranzītvīzas izsniedz tikai pārstāvniecības ārvalstīs.

Vai var strādāt algotu darbu, ja ir saņemta vīza vai vīza ieceļošanai Latvijas Republikā nav nepieciešama?

Ārzemniekiem, kuri ieceļo Latvijas Republikā bez vīzas vai ar vīzu, nav atļauts strādāt algotu darbu, izņemot gadījumus, kad ir saņemts apliecinājums par tiesībām uz nodarbinātību (Imigrācijas likuma 9.pants un MK 28.01.2014. not. nr. 55 "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu”). Tiesības uz nodarbinātību apliecina atbilstošs ieraksts ārzemniekam izsniegtajā vīzā – skat. vīza ar tiesībām uz nodarbinātību.

Vīzas saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:


Vai var pagarināt uzturēšanās termiņu Latvijā?

Ielūgumu apstiprināšanas kārtība

Uzaicinājuma noformēšanas kārtība

Valsts nodevas likmes par ielūgumu apstiprināšanu un vīzu izsniegšanu

Ar vīzu izsniegšanu saistītā statistika.