Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās un izceļošanas kārtība ir noteikta Imigrācijas likumā.

Ārzemniekam, pārkāpjot vīzā noteikto uzturēšanās termiņu, pārkāpjot bezvīzu režīma nosacījumus, vai arī uzturoties Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai Latvijas Republikas izsniegtas uzturēšanās atļaujas, vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļaujas, lai izceļotu no Latvijas Republikas, ir jāsaņem izbraukšanas rīkojums.

 Nepieciešamie dokumenti:

  1. paskaidrojums par uzturēšanās nosacījumu Latvijas Republikā pārkāpšanas iemesliem;

  2. personu apliecinošs dokuments (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);

  3. dokumenta kopija, kas apliecina izceļošanas datumu (piemēram, aviobiļetes, autobusa biļetes).

Kur iesniegt dokumentus?

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļai uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

  2. nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv;

  3. klātienē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga.

Par izbraukšanas rīkojuma saņemšanas laiku un vietu personai jāsazinās ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļu, rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni    +371 67829823 vai +371 67219010.

Kādā termiņā jāizceļo no Latvijas Republikas?

Izbraukšanas rīkojumā uzliktā pienākuma izpildei nosaka termiņu no septiņām līdz 30 dienām. Ārzemniekam ir tiesības izpildīt šo pienākumu agrāk nekā noteikts izbraukšanas rīkojumā.

 Vai tiek noteikts aizliegums ieceļot Latvijas Republikā?

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona izbraukšanas rīkojumā ir tiesīga noteikt ieceļošanas aizlieguma termiņu Latvijas Republikā, Eiropas Savienības un Šengenas teritorijā uz laiku no 30 dienām līdz trim gadiem.

 Kādas ir sekas, ja neizpilda izbraukšanas rīkojumu?

Ja ārzemniekam bijis izdots izbraukšanas rīkojums, bet ārzemnieks nepamatoti to nav izpildījis, tiek pieņemts lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu.

Pieņemot lēmumu par piespiedu izraidīšanu, tiek noteikts ieceļošanas aizlieguma termiņš Latvijas Republikā, Eiropas Savienības un Šengenas teritorijā uz laiku no 30 dienām līdz trim gadiem.

Vai izbraukšanas rīkojuma saņemšana ir maksas pakalpojums?

Izbraukšanas rīkojuma saņemšana ir bezmaksas pakalpojums, bet Imigrācijas likuma 68.2 pantā noteiks, ka par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīga ceļošanas dokumenta, vīzas, uzturēšanās atļaujas, Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, veselības apdrošināšanas polises vai par citu uzturēšanās Latvijas Republikā nosacījumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām (līdz 350 euro, viena vienība = 5 euro).

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.