Statuss:
Noslēdzies
logo "Nacionālais attīstības plāns 2020"

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piedalās kā sadarbības partneris Būvniecības valsts kontroles biroja īstenotajā Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektā Nr. 2.2.1.1/19/I/005 “Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta”.

Projekta mērķi ir:

  1. Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.

  2. Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.

  3. Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.

Lasīt vairāk:

https://www.bvkb.gov.lv/lv/projekts/buvniecibas-procesu-un-informacijas-sistemas-attistiba-2-karta