Paplašinātā meklēšana

Priekšniece

67829825
maira.roze [at] pmlp.gov.lv

Priekšnieces palīgs

pmlp [at] pmlp.gov.lv

Priekšnieces vietnieks

67829825
uldis.apsitis [at] pmlp.gov.lv

Priekšnieces vietniece

sanita.siljane [at] pmlp.gov.lv

Priekšnieces vietnieks

Vilmars.Mangalis [at] pmlp.gov.lv

Finanšu un uzskaites nodaļa

67219317
ramona.brivniece [at] pmlp.gov.lv

Kontroles un uzraudzības nodaļa

67829825
an [at] pmlp.gov.lv

Līgumu pārvaldības nodaļa

67829732
iepirkums [at] pmlp.gov.lv

Juridiskā nodaļa

juristi [at] pmlp.gov.lv

Personu statusa kontroles nodaļa

67219241
pskn [at] pmlp.gov.lv

Migrācijas nodaļa

67829825
mn [at] pmlp.gov.lv

Patvēruma lietu nodaļa

67219321
beglis [at] pmlp.gov.lv

Personalizācijas nodaļa

pasucentrs [at] pmlp.gov.lv

Tehnoloģiju nodaļa

tn [at] pmlp.gov.lv

Personu datu apstrādes departaments

67829825
pdad [at] pmlp.gov.lv

Elektronisko risinājumu nodaļa

ginta.goldmane [at] pmlp.gov.lv

Personu datu kvalitātes un uzskaites nodaļa

kristine.pruse [at] pmlp.gov.lv

Attīstības un projektu nodaļa

vilmars.mangalis [at] pmlp.gov.lv

Datu aizsardzība

DAS [at] pmlp.gov.lv