Klientu apmierinātības ar PMLP sniegto pakalpojumu kvalitāti noskaidrošanai tika aptaujāti 1000 respondenti PMLP teritoriālajās nodaļās visā Latvijā.

Respondenti novērtēja 6 punktu skalā klientu apkalpošanas kvalitāti.

  • 2016. gadā apkalpošanas kvalitāte vidēji novērtēta ar 5.61 punktiem (2015. gadā ar 5.47 un 2014. gadā ar 5.44).
  • Ik pa brīdim valstī uzvirmo bažas par personas datu drošību valsts informācijas sistēmās. Klienti tika lūgti novērtēt, cik ļoti tie uzticas PMLP datu sistēmu drošībai. 63.9% klientu atbildēja, ka pilnībā uzticas, ka viņu personas dati ir drošībā, 34.0% atbildēja “uzticos, bet neesmu pilnībā informēts par to tālāku izmantošanu”, 2.1% atbildēja “drīzāk neuzticos, jo neesmu pārliecināts par datu sistēmas drošību”.
  • No klientu apkalpošanas aspektiem klienti visaugstāk novērtējuši (5.51 punkti no 6) PMLP informācijas sniegšanas ātrumu un patiesumu.
  • Savukārt, vērtējot apkalpojošo personālu, visatzinīgāk novērtēta PMLP darbinieku attieksme pret klientu, kompetence un zināšanas, operativitāte un atsaucība un iedziļināšanās situācijā.

 

fotofoto

 

foto

 

foto

 

foto

 

foto