Statuss:
Noslēdzies
logo

 

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS Iekšējās drošības Fonds

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS NR. PMLP/IDF/2015/2

NACIONĀLĀS VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (NVIS) LIETOŠANA UN ATTĪSTĪŠANA (1.POSMS)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC) īsteno Iekšējā drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu "Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietošana un attīstīšana (1.posms)” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis:

uzlabot vīzu apstrādes procesā izmantoto informācijas tehnoloģiju darbības kvalitāti un sistēmas lietotājiem nodrošināt atbilstošu darba vidi un nepieciešamās mācības par aktuāliem ES vīzu izsniegšanas procedūras jautājumiem.

Projekta īstenošanas laiks: 04.04.2016. – 31.12.2018.

Finansējums1  624 993 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 1 218 745 EUR, valsts budžets: 406 248 EUR)

Projekta pasākumi:

 • Vīzu pieteikumu apstrādes procesa informācijas tehnoloģiju pilnveidošana:
  • NVIS programmatūras attīstība un pilnveidošana;
  •   jaunas Ielūgumu reģistra informācijas sistēmas izveide Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS IEL) ietvaros.
 • Vīzu pieteikumu apstrādes darbavietu aprīkošana ar jaunu un modernu tehnisko aprīkojumu;
 • NVIS lietotāju apmācību un konsultāciju centra izveide.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Darbs ar NVIS aplikāciju būs ātrāks un ērtāks;
 • Pilnveidots datu apstrādes risinājums datu izgūšanai un pārskatu veidošanai;
 • Jauna Ielūgumu reģistra informācijas sistēmas izveide VMIS ietvaros, kā arī ielūgumu datu apstrādes procesu pilnīgāka integrācija NVIS;
 • Pilnveidots Šengenas vīzas pieteikuma iesniegšanas e-pakalpojums;
 • Pilnveidots ielūgumu un izsaukumu elektroniskais pakalpojums;
 • 25 vīzu pieteikumu apstrādes darbavietas būs nodrošinātas ar jaunu tehnisko aprīkojumu;
 • Izveidots NVIS lietotāju apmācību un konsultāciju centrs, kura ietvaros apmācīti 360 PMLP, ĀM un VRS darbinieki;
 • Aktualizēta NVIS lietotāju elektroniskā rokasgrāmata;
 • Nodrošināts kvalificēts un zinošs NVIS personāls.

Kontaktpersona:

Vilmārs Mangalis

Projekta vadītājs 
E-pasts: vilmārs.mangalis@pmlp.gov.lv 
Tel. +371 67229788

Informācija aktualizēta uz 28.12.2017.