Uzturēšanas atļaujas karte jaunā parauga 2021

Kas ir uzturēšanās atļauja?

  • Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku -termiņuzturēšanās atļauja vai pastāvīgi - pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
  •  No 2012.gada 2.aprīļa uzturēšanās atļauja tiek izsniegta personas apliecības formātā.
  • Pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati - pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls.

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja nepieciešama?

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

SVARĪGI !!!

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atgādina, ka valsts nodevas likmei atbilstošais dokumentu izskatīšanas termiņš attiecināms uz pirmo lēmumu, kāds tiek pieņemts par uzturēšanās pieteikumu, nevis uz galīgā lēmuma pieņemšanu.

Maksājot valsts nodevu par dokumentu paātrinātu izskatīšanu, pieteikuma sākotnējo pārbaudi veic valsts nodevas likmē norādītajā termiņā, bet arī šādā gadījumā var tikt pieņemts lēmums par turpmākā dokumentu izskatīšanas termiņa pagarinājumu, jo nepieciešami papildu dokumenti vai personas lietā jāveic papildu pārbaude.

Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas kārtība

Izmaiņas uzturēšanās atļauju saņemšanās kārtībā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem

Valsts valodas pārbaude Krievijas Federācijas pilsoņiem ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju

cilvēki