Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ļauj ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku.

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja ārzemnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Ārzemnieks ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi. Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru nosaka Ministru kabinets.

Uzturēšanās atļaujas karte