Kas ir uzturēšanās atļauja? 

Uzturēšanas atļaujas karte jaunā parauga 2021

Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas).

Uzturēšanās atļauja no 2012.gada 2.aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls).

Kādos gadījumos uzturēšanās atļauja nepieciešama?

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja Jūs vēlaties uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu uzturēšanās atļauju?

  • Ja Jūs esat kādas no sarakstā minēto valstu pilsoņiem, tad uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti.
  • Pārējo valstu pilsoņiem jāiesniedz šādi dokumenti.
  • Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Kanādas jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu. Lasīt vairāk.
  • Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Jaunzēlandes jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu. Lasīt vairāk.

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju ārzemnieks:

  • uzrāda derīgu veselības apdrošināšanas polisi;
  • iesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē (saņemot pirmreizējo termiņuzturēšanās atļauju vai termiņuzturēšanās atļauju pēc pārtraukuma ilgāka par 90 dienām);
  • iesniedz dokumentus, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu (neiesniedz, ja ir iesniegti vienlaikus ar izsaukuma vai uzturēšanās atļaujas pieprasījumu un ja ārzemniekam ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā).

Iesniedzot dokumentus pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 2., 3., 6. un 7. punktu, ārzemniekam jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz A2 līmenī.

Ārvalstīs izsniegtajiem dokumentiem jābūt legalizētiem, ja starptautiskie līgumi neparedz citu kārtību. Iesniedzot notariāli neapliecinātu dokumentu kopijas, jāuzrāda šo dokumentu oriģināli.

Dokumentu īstuma apliecināšanas (legalizācijas) kārtība

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.