Dokumentus pirmreizējās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā, var:

  1. iesniegt, sūtot uz e-pastu uan@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras Pārvaldes teritoriālās nodaļas e-pasta adresi, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
  2. atsūtīt pa pastu ierakstītā vai neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Ārzemnieki, kuri uzturas ārpus Latvijas, dokumentus var iesniegt Latvijas Republikas vēstniecībā ārvalstīs.

Dokumentus atkārtotās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemnieki, kuri atrodas Latvijā, var:

  1. iesniegt, sūtot uz e-pastu uan@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras Pārvaldes teritoriālās nodaļas e-pasta adresi, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
  2. atsūtīt pa pastu ierakstītā vai neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Dokumentus atkārtotās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemnieki, kuri atrodas ārpus Latvijas, var:

  1. iesniegt, sūtot uz e-pastu uan@pmlp.gov.lv vai uz jebkuras Pārvaldes teritoriālās nodaļas e-pasta adresi, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
  2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts ierakstītā vai neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.