Statuss:
Noslēdzies

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014.-2020. GADA PROGRAMMAS
PROJEKTS NR. PMLP/IDF/2019/4

NACIONĀLĀS VĪZU INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (NVIS) LIETOŠANA UN ATTĪSTĪŠANA (2.POSMS)

Projekta mērķis: Uzlabot vīzu apstrādes procesā izmantoto informācijas tehnoloģiju darbības kvalitāti un sistēmas lietotājiem nodrošināt atbilstošu darba vidi un nepieciešamās mācības un konsultācijas par aktuāliem ES vīzu pieteikuma apstrādes procedūras jautājumiem. 

Projekta īstenošanas periods:

10.10.2019. – 31.12.2021.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Sadarbības partneris: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 321 927 EUR
(Fonda līdzfinansējums – 276 041 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 45 885 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras uzlabojumu īstenošana, kas nodrošinās datu apmaiņu ar Ieceļošanas un izceļošanas informācijas sistēmu (IIS), kā arī informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana, kas nodrošinās informācijas sistēmas lietotāju darbību analīzi un izvērtējumu, lai mazinātu korupcijas riskus vīzu izsniegšanas procesā;
  • Apmācīt ĀM, PMLP un VRS darbiniekus par darbu ar NVIS;
  • Kursi PMLP un IC darbiniekiem par IS administrēšanas un/vai attīstības jautājumiem.

Projektā sasniegtie rezultāti:

  • Nodrošināta sadarbspēja starp NVIS un IIS;
  • Mazināti korupcijas riski vīzu izsniegšanas procesā;
  • Apmācīti 310 VRS, PMLP un ĀM vīzu procesā iesaistītie darbinieki;
  • Apmācīti 5 PMLP IT speciālisti par informācijas sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un/ vai attīstības jautājumiem.

Kontaktpersona:

Anete Vizule

Attīstības un projektu nodaļas referente

Tālr. +371 67219009

E-pasts: anete.vizule@pmlp.gov.lv