Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā, vai šo personu skaitu. Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, personai ir jāuzrāda īpašumtiesības apliecinošs dokuments.

Informāciju šobrīd var pieprasīt attālināti:

Informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti, pieprasot informāciju pa pastu.

Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP maksas pakalpojumu cenrādim- " Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.