Pārvalde piedāvā iespēju pārbaudīt vai saņemt ziņas no Fizisko personu reģistra, izmantojot elektroniskos pakalpojumus:

Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas aktuālās un vēsturiskās ziņas par viņu, viņa nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā (vārds, uzvārds, valstiskā piederība, deklarētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c. ziņas).

Pakalpojums nodrošina iespēju fiziskajām personām iegūt aktuālo informāciju par saviem Zemesgrāmatā reģistrētajiem nekustamajiem īpašumiem un personām, kurām ir spēkā reģistrācija šajās adresēs (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta).

Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt Fizisko personu reģistrā iekļautajos datos to, vai persona ar lietotāja norādīto personas kodu ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un, ja ir iekļauta, vai personai nav reģistrētas ziņas par miršanu.

Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt Fizisko personu reģistrā iekļautajos datos to, vai personai ar lietotāja norādīto personas kodu ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā (deklarēta vai pēc iestādes iniciatīvas reģistrēta dzīvesvieta) lietotāja norādītajā adresē.

Izmantojot šo pakalpojumu, var pārbaudīt e-pakalpojuma lietotāja norādītu divu personas kodu atbilstību vienai personai. Pakalpojuma ietvaros tiek pārbaudīti personai Latvijā piešķirti personas kodi.

Pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot Fizisko personu reģistrā iekļautās ziņas par personas rīcībspēju uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi. Gadījumā, ja Fizisko personu reģistrā ir iekļautas ziņas par personas rīcībspējas ierobežojumu, tad pakalpojuma ietvaros ir iespējams iegūt ziņas par jomu, kurā personai ir ierobežota rīcībspēja, kā arī tiesas detalizētu nolēmumu.

Pakalpojums nodrošina iespēju pārbaudīt, cik personas ar interesējošo vārdu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā, kādās kombinācijās tas ir lietots ar citiem personvārdiem, kā arī iepazīties ar biežāk izplatīto vārdu skaidrojumiem.

Maksas pakalpojums. Pakalpojumā norādot Jums zināmo personas kodu, no Fizisko personu reģistra varēsiet saņemt informāciju par aktuālo personas kodu un tā piešķiršanas datumu. Ja personas kods ir mainīts, tad varēsiet saņemt arī informāciju par iepriekšējiem personas kodiem. Personas vārds, uzvārds un citi dati pakalpojumā netiek sniegti. Pakalpojums pieejams autentificētiem lietotājiem, veicot valsts nodevas samaksu EUR 2.00 apmērā.

Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:

1) Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
2) Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
3) Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
4) Personas īpašumā deklarētās personas;
5) Personas dati Fizisko personu reģistrā;
6) Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
7) Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav
ziņu par personas nāvi;
8) Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
9) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
10) Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
11) Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
12) Personvārdu meklēšana personvārdu datubāzē;
13) Ziņas par personas rīcībspēju;
14) Personas kodu atbilstība vienai personai;
15) Aktuālais un iepriekšējais personas kods.