Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem no 15 gadu vecuma sasniegšanas personas rīcībā ir jābūt vismaz vienam derīgam personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai (eID kartei). Var izvēlēties arī abus šos dokumentus.

Informējam! 

No 2023.gada 1.janvāra personas apliecība (eID karte) būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu (grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā stājās spēkā 2021.gada 1.janvārī).

Līdz ar to jau no 2021.gada 1.janvāra Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu, pasi izsniegs, ja viņam būs derīga personas apliecība (eID karte), vai pasi izsniegs vienlaikus ar personas apliecību (eID karti).

Vienlaikus ar šiem grozījumiem Personu apliecinošu dokumentu likumā ir noteiktas dažas personu grupas, uz kurām nosacījums par personas apliecību (eID kartes) kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim. Šo personu grupu uzskaitījums atrodams ŠEIT.

Lai izvairītos no rindām, kas varētu rasties, ja personas apliecības saņemšanu atstāsiet uz pēdējo brīdi, aicinām savlaicīgi iesniegt dokumentus personas apliecības (eID kartes) saņemšanai, lai 2023.gada 1.janvārī Jūsu rīcībā būtu personas apliecība (eID karte)! 

Dokumentu veidi

Pases

Pase ir Pilsonības un pārvaldes iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.

Pase ir Latvijas Republikas īpašums.
Pase dod tiesības šķērsot Latvijas Republikas valsts ārējo robežu un ir paredzēta ceļošanai uz ārvalstīm.

  • Pilsoņa personas apliecība (eID karte)

  • Nepilsoņa personas apliecība (eID karte)

  • Eiropas savienības dalībvalstis pilsoņa personas apliecība (eID karte)

  • Uzturēšanās atļauja  (eID)

  • Ceļošanas dokuments (alternatīvais statuss)