• Ja personu apliecinošais dokuments ( pase vai eID karte) ir nozaudēts, nozagts vai nolaupīts, tad nekavējoties par šo faktu jāinformē personu apliecinošu dokumentu izdevējiestāde (PMLP), Valsts policija vai Valsts Robežsardze, vai, atrodoties ārvalstī, Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.
  • Ja personas rīcībā nav otra derīga personu apliecinoša dokumenta, tad 30 dienu laikā no fakta konstatācijas jāiesniedz dokumenti jauna personu apliecinošu dokumenta izsniegšanai (pēc izvēles - pases vai personas apliecības).
  • Ja par personu apliecinoša dokumenta zudumu persona ir ziņojusi rakstiski, tad personu apliecinošā dokumenta atrašanas gadījumā tas nav derīgs lietošanai.
  • Ja personu apliecinošais dokuments nozaudēts, nozagts, nolaupīts vai sabojāts, atrodoties ārvalstī, tad jāvēršas tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārā pārstāvniecībā. Ja pase vai eID karte zudusi vai sabojāta un personas, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā, rīcībā nav otra veida derīga personu apliecinoša dokumenta, tad personai, lai atgrieztos Latvijā, Latvijas pārstāvniecībā tiek izsniegta atgriešanās apliecība. Informācija par atgriešanās apliecības saņemšanu pieejama Ārlietu ministrijas Konsulārā departamentā: +371 26 33 77 11 visu diennakti.
    • Pēc atgriešanās Latvijā atgriešanās apliecība nekavējoties jānodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.
  • Ja Jūs esat pazaudējis vai Jums ir nozagta personas apliecība (eID karte) un tajā ir iekļauti sertifikāti, Jums nekavējoties jāsazinās ar uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienestu pa tālruni 67108787 un jālūdz sertifikātu darbības apturēšana.
    • Palīdzības dienesta operators, lai pārliecinātos par Jūsu identitāti, uzdos slepeno jautājumu, kuru norādījāt, noformējot iesniegumu personas apliecības izsniegšanai.
  • Līdzīgi ir jārīkojas, ja Jums ir pamatotas aizdomas, ka Jūsu personas apliecība ir nonākusi citas personas rīcībā un elektroniskā paraksta radīšanas dati ir izmantoti bez Jūsu ziņas.
  • Apturētu sertifikātu darbības atjaunošanu Jūs varat pieprasīt tikai klātienē PMLP nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs.
SGD logo