Statistika: Vīzas, ielūgumi un izsaukumi

PMLP izsniegtās vīzas

* Rādītājos iekļautas arī pagarinātās vīzas. Vīzu pagarināšana tiek nodrošināta tikai C vīzām.

Statistika - apstiprināti ielūgumi un izsaukumi 2013.-2020.

* PMLP apstiprināto ielūgumu (vīzas pieprasīšanai) un izsaukumu (uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai) pieteikumi, par kuriem pieņemts pozitīvs lēmums.