Statistika: Vīzas, ielūgumi un izsaukumi

PMLP izsniegtās vīzas* (2013-2023)

* Rādītājos iekļautas arī pagarinātās vīzas. Vīzu pagarināšana tiek nodrošināta tikai C vīzām.

Apstiprināti ielūgumi un izsaukumi 2013-2023

* PMLP apstiprināto ielūgumu (vīzas pieprasīšanai) un izsaukumu (uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai) pieteikumi, par kuriem pieņemts pozitīvs lēmums.