Statuss:
Noslēdzies

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2016/1

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (1. posms)

Projekta ietvaros veiktie pasākumi:

 • patvēruma meklētājiem izsniegti pārtikas produktu un higiēnas preču komplekti, kā arī atsevišķas higiēnas preces (roku krēmi, skuvekļi, pamperi, mitrās salvetes u.c.);
 • sniegta cita veida materiālā palīdzība patvēruma meklētājiem (iegādāti apavi un apģērbs lietoto preču veikalā, izsniegtas dažādas preces bērniem (piena maisījumi, pudelītes, zīdaiņu “pūriņi” u.c.), izsniegti trauki ēdiena gatavošanai. Personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu, iegādāti “starta komplekti” ar sadzīves priekšmetiem, lai uzsāktu dzīvi ārpus Patvēruma meklētāju centra (PMC), u.c.);
 • nodrošināta medicīnas kabineta izveide un uzturēšana PMC, tādejādi patvēruma meklētājiem bija pieejamas ģimenes ārsta un medmāsas konsultācijas. Patvēruma meklētāji nodrošināti ar nepieciešamo medicīnisko palīdzību (medikamenti, medicīnas pakalpojumiem, palīgierīces);
 • patvēruma meklētājiem sniegtas psihologa konsultācijas;
 • patvēruma procedūras ietvaros un sadzīves situācijās (piemēram, apmeklējot ārstniecības iestādi) nodrošināti mutiskie un rakstveida tulkojumi, kā arī veikta tulkojumu kvalitātes pārbaude;
 • izstrādāts informatīvs materiāls “Ceļvedis patvēruma meklētājiem Latvijā” 10 valodās (latviešu, angļu, krievu, franču, arābu, tigriņu, kurdu, farsi, puštu, dari), šie materiāli ievietoti mājaslapā publiskai piekļuvei un lietošanai, kā arī kopā 1600 eksemplāri drukātā formā paredzēti izsniegšanai patvēruma meklētājiem;
 • izsniegtas Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas kartes;
 • PMC nodrošināta diennakts apsardze, kā arī inkasācijas pakalpojumi;
 • Pārvaldes darbiniekiem nodrošinātas apmācībās par patvēruma jautājumiem;
 • veikti remontdarbi, lai paplašinātu PMC esošo ēku – izmitināšanas kapacitāte palielināta par 152 vietām (paplašinātajā ēkā izmitināšanas vietu skaits – 200, PMC ēkā “Bundulīši” - 200);
 • aprīkotas 152 jaunizveidotās patvēruma meklētāju izmitināšanas vietas un 200 patvēruma meklētāju izmitināšanas vietas PMC ēkā “Bundulīši” (iegādāts istabiņu aprīkojums – metāla mēbeles, mīkstais inventārs, sadzīves tehnika, aprīkotas interviju telpas, mācību klase un noliktavu telpas, uzstādītas žalūzijas, dezinfekcijas lampas u.c.);
 • iegādāts iebūvējamais virtuves aprīkojums abām PMC ēkām, uzstādītas ūdens mīkstināšanas iekārtas PMC ēkā “Bundulīši”, veikti ūdens mīkstināšanas iekārtas remontdarbi PMC ēkā “Mucenieki”;
 • veikti inženiertīklu būvdarbi (ūdensvads, kanalizācija, elektroinstalācija).
 • uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (detalizētāka informācija Projekta sadarbības partnera Nodrošinājuma valsts aģentūras mājas lapā).
 • Veikti dažādi labiekārtošanas darbi:

-   dušu izbūve, WC aprīkojuma uzstādīšana;

-   sāls iegāde ūdens mīkstināšanai un ūdens kvalitātes nodrošināšanai;

-   uzstādīts metāla paneļu žogs;

-   karstā ūdens sistēmas izbūve;

-   iegādātas nerūsējošā tērauda virtuves iekārtas, plīts virsmas un cepeškrāsnis;

-   veikta ūdens mīkstināšanas iekārtas iegāde un uzstādīšana;

-   logu nomaiņas un regulēšanas darbi;

-   esošo metāla vārtu papildu nostiprināšanas, automātikas un mehāniskas bloķēšanas iekārtas uzstādīšanas darbi;

-   ēkas kāpņu margu uzlabošana papildu drošības nodrošināšanai.

 • No 01.01.2017.-31.12.2017. patvēruma meklētāju bērni apguva pirmskolas izglītības programmu PMC izveidotajā grupiņā “Pūcītes” (pirmsskolas izglītības programmu vienlaikus nodrošinot līdz 17 bērniem). Projekta ietvaros tika aprīkotas telpas, iegādāti mācību un saimniecības līdzekļi pirmsskolas programmas īstenošanai, nodrošināta ēdināšana (pusdienas). Grupiņā strādāja 2 pedagogi un 1 pedagoga palīgs (auklīte), (detalizētāka informācija Projekta sadarbības partnera Ropažu novada pašvaldības mājas lapā).

 

Kontaktpersonas:

 • Evita Libeka, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas referente, atbildīga par PMLP veiktajām aktivitātēm (tel. +371 67829748, e-pasts: evita.libeka@pmlp.gov.lv)
 • Ilze Staša, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Būvniecības nodaļas projekta vadītāja, atbildīga par NVA īstenotajiem pasākumiem (tel.: +371 28323064, e-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv)
 •  Inta Ozola, Zaķumuižas pamatskolas direktore, atbildīga par pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanu PMC (tel.: +371 67797579e-pasts: inta.ozola@ropazi.lv)

 

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/ffgsfgs.jpg

 

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/gsgsdfgsfgsfg.jpg

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/uippttpppprp.jpg

 

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/Pilnekr%C4%81na%20tver%C5%A1ana%2020.02.2018.%2093834.jpg

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/ere.jpg

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/eeqere.jpg

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/eraer.jpg

https://www-old.pmlp.gov.lv/lv/assets/images/Dienas%20bez%20rindam/vdvdf.jpg