Statuss:
Īstenošanā
logo


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda Divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas Nr. FM2022/68 (EEZ/NOFI/DIV) “Mērķēts atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā” īstenošana

Iniciatīvas mērķis ir sniegt atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un citu valstu valstspiederīgajiem, kuri dēļ Krievijas Federācijas izraisītā kara Ukrainā meklē palīdzību Latvijā.

Iniciatīvas īstenošanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde saņem dotācijas 150 000 EUR apmērā no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.

Iniciatīvas īstenošanai piešķirtais finansējums: 150 000 EUR (t.sk. 100% apmērā EEZ un Norvēģijas grantu 2014-2021 ietvaros)

Iniciatīvas īstenošanas periods: 01.10.2022. – 30.09.2023.

Iniciatīvas aktivitātes:

1.       Atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem

Sniedzot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri Latvijā pieprasa starptautisko vai pagaidu aizsardzību vai izmanto Latviju kā tranzīta valsti, lai dotos tai cauri uz citu valsti aizsardzības saņemšanas nolūkos, personām tiek nodrošināta pārtikas, higiēnas, saimniecības preču, kā arī individuālo aizsardzības līdzekļu (maskas, respiratori), Covid-19 testu u.tml. preču pieejamība.

2.       Personu apliecinošu dokumentu noformēšanas un izsniegšanas nodrošināšana

Aktivitāte paredz 10 darba staciju komplektu iegādi un integrāciju, lai nodrošinātu personu apliecinošu dokumentu noformēšanu un izsniegšanu galvenokārt Ukrainas civiliedzīvotājiem, lai Ukrainas civiliedzīvotājiem būtu iespējams likumīgi uzturēties Latvijā un saņemt veselības aprūpes, izglītības, izmitināšanas pakalpojumus, kā arī saņemt tiesības uz nodarbinātību.

Iniciatīvas īstenošanas rezultāti:

1.       Aptuveni 3 300 Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegts nepieciešamais atbalsts (atbalstu saņēmušo personu skaits atkarīgs no bēgļu plūsmas).

2.       Iegādātas un integrētas 10 specifiskās darbstacijas uzturēšanās atļauju un patvēruma meklētāju personas apliecību izsniegšanai, lai nodrošinātu:

·         uzturēšanās atļauju izsniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt starptautisko vai pagaidu aizsardzību Latvijā;

·         patvēruma meklētāju personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu galvenokārt Ukrainas, kā arī citu trešo valstu civiliedzīvotājiem (patvēruma meklētājiem);

·         uzturēšanās atļauju izsniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Krievijas Federācijas kara pret Ukrainu dēļ vēlas pārcelt komercdarbību uz Latviju.

Kontaktpersona:

Īniciatīvas īstenošanas vadītāja:

Meldra Bērziņa

e-pasts: Meldra.Berzina@pmlp.gov.lv

tālrunis: +371 67829745