Naturalizācija

Kādi dokumenti jāiesniedz Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā?

Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniegt:

 1. naturalizācijas iesniegumu;
 2. personu apliecinošu dokumentu;
 3. apliecinājumu par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu (izziņa no darba devēja vai izziņa no bankas par pozitīvu konta atlikumu);
 4. 1 fotogrāfija (3x4 cm);
 5. dokumentu/-us par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā;
 6. ja persona ir citas valsts pilsonis, jāiesniedz izziņa par sodāmību (legalizēta ar tulkojumu latviešu valodā), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī (izziņas derīguma termiņš 6 mēneši);
 7. dokumentu par valsts nodevas samaksu.

Uzzināt vairāk

Kādi dokumenti apliecina pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā pēdējos piecus gadus?

Par pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā pēdējos piecus gadus var apliecināt šādi dokumenti:

 • no darba devēja par nodarbinātību;
 • no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par veiktajām iemaksām un saņemtajiem pakalpojumiem;
 • no mācību iestādes;
 • no pašvaldības amatpersonas par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • par to, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā.

Kur var iesniegt dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā?

Dokumentus iespējams iesniegt:

1) nosūtot pa pastu jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālai nodaļai;

2) nosūtot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļas elektronisko pastu: pskn@pmlp.gov.lv.

Kur var samaksāt valsts nodevu par naturalizāciju?

Valsts nodevu par naturalizāciju šobrīd var samaksāt jebkurā kredītiestādē, pasta nodaļā vai izmantojot internetbanku. Konta numurs.

Vai Latvijas pilsonības iegūšanas process naturalizācijas kārtībā ir ļoti sarežģīts?

Lai iegūtu Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā personai ir:

 • jāiesniedz nepieciešamie dokumenti;
 • jāsamaksā valsts nodeva;
 • jānokārto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude, ja nav piemērojami tiesību aktos noteiktie atvieglojumi;
 • jāparaksta solījums par uzticību Latvijas Republikai.

Pārējo paveiks Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki.

Naturalizējoties Latvijas pilsonību var iegūt gada laikā. Kāpēc tik ilgi?

Šis termiņš noteikts Pilsonības likumā, taču apkopotā statistiskā informācija liecina, ka Latvijas pilsonība personai tiek piešķirta ātrāk. Iesakām par savas naturalizācijas lietas virzību sākt interesēties 3-4 mēnešus pēc eksāmenu nokārtošanas.

Kā var pieteikties naturalizācijas eksāmenam?

Pēc naturalizācijas iesnieguma parakstīšanas un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieks norīkos personu uz naturalizācijas pārbaudēm, saskaņojot ar personu datumu un laiku

Vai latviešu valodas prasmes pārbaudi var nokārtot vienīgi tie, kuri labi prot latviešu valodu?

Galvenais, lai ar personu varētu saprasties latviešu valodā, persona mācētu lasīt, kā arī veikt vienkāršākos rakstu darbus. Tas nekas, ja tiks pieļautas atsevišķas gramatiskas kļūdas, ja būs nelielas grūtības ar garumzīmju lietošanu.

Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek divās daļās. Pirmajā daļā tiek pārbaudītas personas klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Persona saņem pārbaudes materiālus un 90 minūšu laikā rakstiski izpilda prasīto. Otrajā daļā tiek pārbaudīta personas runas prasme. Pārbaudes komisija intervē personu par kādu sadzīves rakstura tēmu līdz 15 minūtēm.

Lai pārliecinātos par savu latviešu valodas zināšanu atbilstību Pilsonības likuma prasībām, iesakām apmeklēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes organizētās informācijas dienas.

Vai ir iespējams apgūt Latvijas vēsturi mājas apstākļos?

Iespējams iegādāties pilsonības pretendentiem izstrādātu J.Taurēna mācību grāmatu "Latvijas vēstures pamatjautājumi. Valsts konstitucionālie principi", kurā vienkāršā valodā ir izklāstīta nepieciešamā informācija, lai veiksmīgi nokārtotu Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudi.

Tāpat metodiskajā mācību palīglīdzeklī "Metodiskie ieteikumi Latvijas pilsonības pretendentiem, gatavojoties Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudei" iespējams atrast tos jautājumus, uz kuriem būs jāatbild, izpildot testu.

Minētos materiālus, iepriekš sazinoties, var bezmaksas iegādāties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālās nodaļās.

Cik reizes var kārtot naturalizācijas pārbaudes, ja tas neizdotas pirmajā reizē?

Katru pārbaudi drīkst kārtot 3 reizes.

Latviešu valodas prasmes pārbaudi atkārtoti drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc 3 mēnešiem, Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi - ne ātrāk kā pēc 1 mēneša. Atkārtoti persona kārto tikai to pārbaudes daļu, kuru nenokārtoja iepriekšējā reizē.

Ko lai dara invalīds, kurš fizisku iemeslu dēļ nevar nokārtot zināšanu pārbaudes?

Atkarībā no personas invaliditātes veida vai veselības stāvokļa personai, kārtojot zināšanu pārbaudes, pienākas speciāli atvieglojumi, līdz pat atbrīvošanai no tām. Pirms dokumentu iesniegšanas noteikti par šo jautājumu konsultējieties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem, zvanot pa tālruni: 67219676; 67219674 vai rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv

Vai personai, kurai ir 68 gadi, ir jākārto naturalizācijas eksāmeni?

Personas, kas sasniegušas 65 gadu vecumu, ir atbrīvotas no latviešu valodas prasmes pārbaudes rakstiskās daļas. Jākārto ir latviešu valodas prasmes pārbaudes mutvārdu daļa, kā arī Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude.

Vai būs atvieglojumi, kārtojot naturalizāciju, ja no 5. līdz 9.klasei mācījās skolā ar latviešu mācībvalodu?

Ja iegūta pamatizglītība latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk nekā pusi no pamatizglītības programmas, tad nav jākārto naturalizācijas pārbaudes.

Vai vidusskolu un pamatskolu absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu un vēlas naturalizēties, var nekārtot naturalizācijas latviešu valodas pārbaudi?

No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo personu, kura ne agrāk kā piecus gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanu, ir apliecinājusi latviešu valodas prasmi:

 • centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 50 procentiem,
 • vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei), iegūstot tajā kopējo procentuālo novērtējumu, kas nav mazāks par 20 procentiem.

Vai var iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, saglabājot savu pašreizējo (citas valsts) pilsonību?

Citas valsts pilsonība saglabājas, ja persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonis. Citu valstu pilsoņiem ir jāatsakās no savas pilsonības.

Latvijas pilsonība ārvalstīs dzimušam bērnam

Vai ārvalstīs dzimis bērns var iegūt Latvijas pilsonību?

Bērns, kas dzimis ārvalstīs, var iegūt Latvijas pilsonību, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

Kā ārvalstīs dzimušu bērnu reģistrēt par Latvijas pilsoni?

Bērna vecākam nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegt iesniegumu, bērna dzimšanas apliecību, vecāku personu apliecinošus dokumentus un bērna personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir). Uzzināt vairāk

Kur var iesniegt iesniegumu un dokumentus par atteikšanos no Latvijas pilsonības?

Iesniegumu un dokumentus iespējams iesniegt:

 1. nosūtot pa pastu jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026);
 2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
 3. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Uzzināt vairāk

 

Dubultpilsonība

Ja iegūta citas valsts pilsonība, var saglabāt Latvijas pilsonību?

Latvijas pilsonība saglabājas personām, kuras ir ieguvušas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas vai Jaunzēlandes pilsonību.  

Latvijas pilsonība saglabājas arī personām, kuras ir ieguvušas iepriekš neminētas valsts pilsonību, ja saistībā ar svarīgām valsts interesēm ir saņemta Ministru kabineta atļauja saglabāt dubulto pilsonību vai ja tā iegūta automātiski (ex lege) apprecoties vai adopcijas dēļ. Uzzināt vairāk

Kā var paziņot par citas valsts pilsonības iegūšanu?

Lai paziņotu par citas valsts pilsonības iegūšanu Latvijas pilsoņiem nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegt dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības esamību, piemēram, pasi, personas apliecību vai pilsonības sertifikātu un Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ja pilngadīgs Latvijas pilsonis ir kļuvis par tādas valsts pilsoni, ar kuru nav pieļauta dubultpilsonības izveidošanās, personas pienākums ir 30 dienu laikā pēc tās iegūšanas iesniegt iesniegumu par atteikšanos no Latvijas pilsonības.  Uzzināt vairāk

Kur var iesniegt dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu?

Dokumentus iespējams iesniegt:

 1. nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai;
 2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
 3. nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Uzzināt vairāk

 

Vai bērnam var būt dubultpilsonība?

Bērniem līdz 18 gadiem dubultā pilsonība ir iespējama ar jebkuru valsti.

Vienlaicīgi, vēršam uzmanību, ka Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar Pilsonības likumā neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību. Šis pienākums neattiecas uz Latvijas pilsoni, kuram Latvijas pilsonība reģistrēta kā trimdinieku pēctecim.

Atteikšanās no Latvijas nepilsoņa statusa

Vai iegūstot citas valsts pilsonību, ir jāatsakās no nepilsoņa statusa?

Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību, ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības iegūšanas.

Uzzināt vairāk

Kā var atteikties no nepilsoņa statusa?

Lai atteiktos no nepilsoņa statusa, nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegt iesniegumu, Latvijas nepilsoņa pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu vai tās garantēšanu.

 Uzzināt vairāk 

Kur var iesniegt iesniegumu un dokumentus par atteikšanos no nepilsoņa statusa?

Iesniegumu un dokumentu kopijas iespējams iesniegt:

 1. nosūtot pa pastu jebkurai Pilsonības un migrācijas lietu Pārvaldes teritoriālai nodaļai vai Personu statusa kontroles nodaļai (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026);
 2. izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi;
 3. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs. Uzzināt vairāk

 

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Kā var atteikties no Latvijas pilsonības?

Lai atteiktos no Latvijas pilsonības, nepieciešams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegt iesniegumu, dokumentu par valsts nodevas samaksu, Latvijas pilsoņa personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu vai tās garantēšanu. Uzzināt vairāk

Cik jāmaksā par atteikšanos no Latvijas pilsonības?

Par atteikšanos no pilsonības jāmaksā valsts nodeva 21,34 EUR vai 7,11 EUR - politiski represētai personai, I. grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura atzīta par trūcīgu. Konta numurs

Kur var iesniegt iesniegumu un dokumentus par atteikšanos no Latvijas pilsonības?    

Iesniegumu, dokumentu kopijas un dokumentu par valsts nodevas samaksu iespējams iesniegt:

 1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu statusa kontroles nodaļai (Čiekurkalna 1.līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026);
 2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv.

 Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs.