Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTS

E-IDENTITĀTES UN E-PARAKSTA RISINĀJUMU ATTĪSTĪBA

Nr. 2.2.1.1/17/I/005

2020.gada 20.jūlijā sekmīgi noslēdzās Latvijas Valsts radio un televīzijas centra sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – Pārvalde) īstenotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/005 „E-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība” (turpmāk – Projekts), kura mērķis bija paplašināt ar eID kartēm pieejamo pakalpojumu izmantošanas iespējas ar lietotājiem ērtām tehnoloģijām, kā arī realizēt eID karšu personalizēšanas un izsniegšanas infrastruktūras attīstīšanu, lai nodrošinātu nemainīgi augstu pakalpojuma kvalitāti un mazinātu IKT drošības riskus.

Projekta kopējais finansējums: EUR 3 458 142,24

Pārvaldes aktivitāšu īstenošanai piešķirtais finansējums – EUR 458 142,24

Pārvaldes aktivitāšu īstenošanas periods: 21.12.2017. – 20.07.2020.

Pārvaldes uzdevumi Projektā bija šādi:

1) veikt eID karšu personalizācijas iekārtu iegādi un instalāciju;

2) veikt PIN/PUK kodu piegādes risinājumam nepieciešamo iekārtu iegādi;

3) izstrādāt un ieviest PIN/PUK kodu piegādes risinājumu (programmatūru).

Projekta ietvaros Pārvalde iegādājās nacionālās e-identifikācijas un e-paraksta platformas tīkla HSM iekārtu komplektus, izveidoja jaunu eID karšu personalizēšanas un PIN/PUK kodu pārvaldības risinājumu, kā arī iegādājās minētajam risinājumam nepieciešamās iekārtas.

Jaunais PIN/PUK kodu risinājums nodrošina PIN/PUK kodu piesaisti klienta klātbūtnē, kas būtiski palielina drošību un uzticamību pakalpojumam. Pateicoties PIN/PUK pārģenerēšanas procesam, eID turētājs nav spiests nodot savu eID karti klientu apkalpošanas centrā uz vairākām dienām (vai līdz pat vairākiem mēnešiem vēstniecībās). Tāpat arī šis process mazina administratīvo slogu, jo PIN/PUK kodu radīšana notiek decentralizēti.

Vairāk informācijas par projektu atradīsiet šeit.

 

Kontaktpersona:

Pārvaldes komponentes Projekta vadītājs

Uldis Apsītis

Tālr.: +371 67929700