Statuss:
Noslēdzies

Projekta mērķis: Pilnveidot atgriešanas procesu Latvijā un attīstīt to atbalstošās informācijas sistēmas, lai apstrādātu atgriezto personu biometrijas datus. 

Projekta īstenošanas periods:

05.04.2019. – 30.09.2020.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 235 143
(Fonda līdzfinansējums – 176 357, valsts budžeta līdzfinansējums – 58 786)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšsistēmas Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizlieguma reģistra (IĀIAR) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana;
  • Aprīkotas Pārvaldes IĀIAR lietotāju darba vietas;
  • IĀIAR lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē.

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidotas un attīstītas atgriešanas procesu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp atgriešanas procesā iesaistītajām institūcijām.

 

Kontaktpersona:

Jūlija Dembovska

Projekta vadītāja

Tel. +371 67829721

E-pasts: julija.dembovska@pmlp.gov.lv