Statuss:
Īstenošanā

logo

PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2018/3

NATURALIZĀCIJAS ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC) īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu "Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis: Paaugstināt naturalizācijas procesa kvalitāti

Projekta īstenošanas laiks: 09.04.2019. – 31.12.2022.

Finansējums: 1 176 213 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 882 160 EUR, valsts budžets: 294 053 EUR)

Projektā tiks īstenoti šādi pasākumi:

 1. Veikta jaunas Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (turpmāk- PIZIS) izstrāde.
 2. Modernizēta videonovērošana latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudēs.
 3. Īstenota virkne trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu naturalizācijas veicināšanas pasākumu:
 • Informatīvās kampaņas par Latvijas pilsonības iegūšanas procesu;
 • Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrāde, kas ļaus pilsonības pretendentiem pārbaudīt zināšanas pirms reālā pārbaudes darba. Testu plānots izstrādāt ērti lietojamu arī mobilajās ierīcēs.
 1. Izglītojošu semināru organizēšana PMLP darbiniekiem, kas iesaistīti naturalizācijas procesā.
 2. Darbavietu aprīkošana darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem, jaunas tehnikas iegāde naturalizācijas pārbaužu klausāmās daļas materiālu atskaņošanai. 
 3. Naturalizācijas pārbaužu telpu aprīkošana ar jauniem galdiem un datoriem.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Izveidota jauna Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēma;
 • Uzstādīta moderna videonovērošanas sistēma naturalizācijas pārbaužu veikšanas vietās;
 • Īstenotas informatīvas kampaņas par iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā un veicamajiem pārbaudes darbiem;
 • Izstrādāts Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskais rīks;
 • Nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi naturalizācijas procedūrā iesaistītajām pusēm;
 • Atjaunotas darba vietas migrācijas un naturalizācijas jomā iesaistītajiem darbiniekiem, iegādāta tehnika klausāmās daļas atskaņošanai pārbaužu laikā;
 • Sagatavoti jauni audio ieraksti naturalizācijas pārbaužu klausāmās daļas uzdevumiem.
 • Ar galdiem un datoriem aprīkotas 4 Naturalizācijas pārbaužu telpas.

Līdz 20.12.2021. paveiktais:

 • Aprīkotas darbavietas darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem.
 •  Ierakstīti jauni audiomateriālu komplekti naturalizācijas pārbaudes klausāmajai daļai.
 • Izstrādāts Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskais rīks.
 • Noslēgts līgums par Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrādi. Tiek veikti īstenošanas pasākumi.
 • Sagatavots un saskaņots datu apmaiņas tehniskais risinājums datu apmaiņai ar PIZIS par administratīvajiem pārkāpumiem; uzsākts testēšanas process (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pasākums).
 • Noziedzīgo nodarījumu izdarījušo personu monitoringa rīka testa versijā izveidots PIZIS monitoringa konts. Izveidots testa lietotāja profils un iesniegts pieprasījums (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pasākums).
 • Īstenoti trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu naturalizācijas informatīvās kampaņas pasākumi.
 • Notikušas apmācības PMLP darbiniekiem par Elektronisko pašpārbaudes rīku un naturalizācijas tendencēm.
 • Modernizēta videonovērošana naturalizācijas pārbaudēs.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja

Daina Auziņa-Lopatinska
E-pasts: 
daina.auzina-lopatinska@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67219011

IeM IC Kontaktpersona:

Māris Orniņš
E-pasts: 
maris.ornins@ic.iem.gov.lv

 

Informācija aktualizēta 21.12.2021.