Statuss:
Īstenošanā

logo

PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2018/3

NATURALIZĀCIJAS ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC) īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu "Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis: Paaugstināt naturalizācijas procesa kvalitāti

Projekta īstenošanas laiks: 09.04.2019. – 30.06.2022.

Finansējums1 101 876 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 826 407 EUR, valsts budžets: 275 469 EUR)

Projektā tiks īstenoti šādi pasākumi:

 1. Veikta jaunas Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrāde.

 2. Modernizēta videonovērošana latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudēs.

 3. Īstenota virkne trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu naturalizācijas veicināšanas pasākumu:

 • Informatīvās kampaņas par Latvijas pilsonības iegūšanas procesu;

 • Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrāde, kas ļaus pilsonības pretendentiem pārbaudīt zināšanas pirms reālā pārbaudes darba. Testu plānots izstrādāt ērti lietojamu arī mobilajās ierīcēs.

 1. Izglītojošu semināru organizēšana PMLP darbiniekiem, kas iesaistīti naturalizācijas procesā.

 2. Darbavietu aprīkošana darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem, jaunas tehnikas iegāde naturalizācijas pārbaužu klausāmās daļas materiālu atskaņošanai un web-kiosku iegāde klientu zālēm. 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Izveidota jauna Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēma;

 • Uzstādīta moderna videonovērošanas sistēma naturalizācijas pārbaužu veikšanas vietās;

 • Īstenotas informatīvas kampaņas par iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā un veicamajiem pārbaudes darbiem;

 • Izstrādāts Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pārbaudes elektroniskais rīks;

 • Nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi naturalizācijas procedūrā iesaistītajām pusēm;

 • Atjaunotas darba vietas migrācijas un naturalizācijas jomā iesaistītajiem darbiniekiem, iegādāti web kioski un tehnika klausāmās daļas atskaņošanai pārbaužu laikā;

 • Sagatavoti jauni audio ieraksti naturalizācijas pārbaužu klausāmās daļas uzdevumiem.

Līdz 31.12.2020. paveiktais:

 • Aprīkotas darbavietas darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem.

 • Noslēgts līgums par Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrādi, notiek tā izstrāde.

 • Noslēdzies metu konkursa iepirkums par Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrādi. Tiek veikti tālākie pasākumi.

 • Ir ierakstīti jauni audiomateriālu komplekti naturalizācijas pārbaudes klausāmājai daļai.

 • Notiek darbs pie informatīvo kampaņu iepirkuma dokumentācijas izstrādes.

Kontaktpersonas:

Projekta vadītāja

Daina Auziņa-Lopatinska
E-pasts: daina.auzina-lopatinska@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67219011

Projekta koordinatore

Egija Roze
E-pasts: egija.roze@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67829747

Informācija aktualizēta 15.01.2021.