Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, balsstiesīgajiem vēlētājiem 90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Fizisko personu reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Katrs vēlētājs būs reģistrēts vēlēšanu apgabalā atbilstoši reģistrētai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. 

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana (bez autorizācijas)

E-pakalpojums nodrošina iespēju noskaidrot vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs ir reģistrēts balsošanai tām vēlēšanu procedūrām, kuras šobrīd ir izsludinātas Latvijas Republikā un vēl nav notikušas.
Skatīt vairāk

Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa (ar autorizāciju)

E-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam noskaidrot vai mainīt vēlēšanu apgabalu, kurā viņš ir reģistrēts balsošanai visās Latvijas Republikā šobrīd izsludinātajās un vēl nenotikušajās vēlēšanās.
Skatīt vairāk

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs (ar autorizāciju)

Šis e-pakalpojums nodrošina iespēju vēlētājam, kurš Latvijas Republikā šobrīd izsludināto un vēl nenotikušo vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, pieteikties balsošanai pa pastu.
Skatīt vairāk

Plašāka informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Klientu ērtībai PMLP aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju un atbalstu šādu e-pakalpojumu saņemšanā:

  • Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa;
  • Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
  • Vēlēšanu apgabala noskaidrošana.