Tiesības piedalīties Rīgas domes vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā, ja:

 2020. gada 31. maijā vēlētājam bija reģistrācija dzīvesvietā Rīgas administratīvajā teritorijā   vai Rīgas administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, un līdz 2020. gada 15. augustam vēlētājs ir veicis reģistrāciju kādā no Rīgas domes vēlēšanu iecirkņiem.

Ja Vēlētāju reģistrā norādīts, ka persona ir “IEKĻAUTA” Vēlētāju reģistrā, bet nav reģistrēta neviena Rīgas vēlēšanu iecirkņa sarakstā, tas nozīmē, ka vēlētājam nav tiesību piedalīties 2020. gada Rīgas domes vēlēšanās, jo vēlētājam nebija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas administratīvajā teritorijā 2020. gada 31. maijā vai vēlētājs līdz 2020. gada 15. augustam nav reģistrējies Rīgas domes vēlēšanām pēc īpašuma pazīmes.