Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs Liepnā, Alūksnes novadā.
EU karogs

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekts Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”

Projekta mērķis: izveidot patvēruma meklētāju izmitināšanas centru (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2022. – 31.12.2023.

Projektu īsteno: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Nodrošinājuma valsts aģentūru un Starptautisko Migrācijas organizāciju.

Projekta budžets:

Kopējais budžets – 2 480 572 EUR

Fonda līdzfinansējums – 2 232 515 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums –248 057 EUR

Projektā sasniegtie rezultāti:

  • izveidots PMIC Liepnā, Alūksnes novadā. PMIC var izmitināt līdz 250 patvēruma meklētājiem;
  • ēkā veikta būtiski tehniski uzlabojumi – nomainīts jums segums, izbūvēts žogs, atjaunotas apkures, elektroinstalācijas un ūdensapgādes sistēmas, izbūvēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, atjaunota virtuve un sanitārās telpas (dušas, tualetes), veikts telpu kosmētiskais remonts;
  • aprīkotas PMIC telpas – iegādātas mēbeles patvēruma meklētāju izmitināšanai (gultas, krēsli, skapji u.tml.), izveidota ēdamzāle, veļas mazgāšanas telpa, atpūtas zona, - pieejami datori, dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas – galda teniss, novuss, u.c.;
  • PMIC tiek nodrošināta diennakts apsardze;
  • patvēruma meklētājiem PMIC ir pieejamas ģimenes ārsta konsultācijas;
  • PMIC pieņemti darbā 18 darbinieki – PMIC vadītājs, eksperti izmitināšanas jautājumos, tehniskie darbinieki, šoferis un vecākie eksperti;
  • PMIC patvēruma meklētāju izmitināšanu uzsāka 2023. gada augusta beigās, laika posmā līdz projekta noslēgumam, 31.12.2023., PMIC Liepnā izmitinātas 279 personas.
PMIC Liepnā pirms/pēc remontdarbu atskats

Iekšlietu ministrijas Projekta kontaktpersona:
Larisa Tumaņana
Projekta vadītāja
Tel. +371 67219601
E-pasts: larisa.tumanana@iem.gov.lv

PMLP kontaktpersona:
Vineta Lapsele
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219409
E-pasts: vineta.lapsele@pmlp.gov.lv

NVA kontaktpersona:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja
Tel. +37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv