1
2

"Līdzfinansē Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds"

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekts Nr. HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 “Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā”

Projekta mērķis: 
Izveidot pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā, 250 patvēruma meklētājiem, pielāgojot un aprīkojot telpas ar nepieciešamo inventāru, kā arī nodrošinot dažādu pakalpojumu saņemšanu patvēruma meklētāju vajadzībām.

Projekta īstenošanas periods:
01.03.2022. – 31.12.2023., nodrošinot projekta ilgtspēju (t.i., izveidotā PMIC darbību) vismaz 3 gadus pēc projekta beigām.

Projektu īsteno: 
LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) un Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – NVA).

Projekta budžets:
Kopējais budžets – 3 080 933.15 EUR
(Fonda līdzfinansējums – 2 772 839.84 EUR) 
(Valsts budžeta līdzfinansējums – 308 093,32 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

 • Izveidot PMIC Liepnas pagastā, Alūksnes novadā: veikt centra pielāgošanu un aprīkošanu atbilstoši projekta mērķim (īsteno NVA un PMLP);
 • Nodrošināt PMIC darbību, kas ietver patvēruma meklētāju izmitināšanu (īsteno NVA un PMLP); 
 • Veikt Irākas valsts piederīgo brīvprātīgo atgriešanu un sniegt reintegrācijas palīdzību mītnes zemē (īsteno Iekšlietu ministrija un Starptautiskā migrācijas organizācija).

Projektā paveiktais uz 16.03.2023:

 • Ēkai “Cielaviņas 1”, Liepnā veikti telpu pielāgošanas būvdarbi, telpas nodotas ekspluatācijā;
 • Noslēgta Vienošanās par papildu būvdarbu veikšanu, pagarinot būvdarbu Līguma izpildes termiņu līdz 31.05.2023.;
 • Uzsākta ēkas aprīkošanai nepieciešamā inventāra iegāde:
  • Iegādāti UV baktericīdie gaisa recirkulatori;
  • Elektronisko iepirkumu sistēmā veikts pasūtījums par piegādi taburetēm, drēbju statīviem ar aizslietni, garderobes skapīšiem;
 • izsludināts iepirkums “Videonovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana”;
 • Veiktas vairākas tirgus izpētes un izstrādātas tehniskās specifikācijas dažādu ēkas aprīkošanai un PMIC darbības nodrošināšanai nepieciešamo iepirkumu uzsākšanai (piemēram, mikroautobusa iegāde, sadzīves tehnikas iegāde, trauku, gultasveļas, u.tml. preču iegāde, u.tt) 

Plānotais Liepnas pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centra darbības uzsākšanas laiks ir 2023.gada jūlijs. 


Projekta īstenotāja kontaktpersona:
Larisa Tumaņana
Projekta vadītāja
Tel. +371 67219601
E-pasts: larisa.tumanana@iem.gov.lv

PMLP kontaktpersona:
Vineta Lapsele
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219409
E-pasts: vineta.lapsele@pmlp.gov.lv

NVA kontaktpersona:
Ilze Staša
NVA projekta vadītāja 
Tel. +37167829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv