Statuss:
Īstenošanā

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2019/7

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (3. posms)

 

Publicitāte2020. Projekts PMLPPMIF20197
Ārēj.publ.proj.uz_08.2020.

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.
Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.
Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.

 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.