Statuss:
Īstenošanā

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2019/7

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (3. posms)

 

publicitate
Ārēj.publ.proj.uz_08.2020.

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.
Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.
Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.

 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.