Statuss:
Īstenošanā

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2019/7

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (3. posms)

 Ievietots: 25.05.2022.

publicitate

 Ievietots: 25.09.2020.

Ārēj.publ.proj.uz_08.2020.

Ievietots: 19.06.2021.

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.

Ievietots: 19.06.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.

Ievietots: 19.06.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.

Ievietots: 19.06.2021. 

Sniegtā palīdzība periodā no 01.01.2020 līdz 31.05.2021.