Statuss:
Noslēdzies

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2019/7

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (3. posms)

 

Publicitāte2020. Projekts PMLPPMIF20197
Ārēj.publ.proj.uz_08.2020.