Personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu.

Personas apliecību var saņemt ikviena Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona, atbilstoši savam tiesiskajam statusam. Bērniem līdz 15 gadu vecumam personas apliecība var tikt izsniegta pēc vecāku vai likumiskā pārstāvja iesnieguma. Personas rīcībā vienlaikus var būt viena personas apliecība un viena pase (neskaitot diplomātisko un dienesta pasi).

Personas apliecības (eID kartes) numurs sastāv no diviem burtiem un septiņiem cipariem.

eID karte

Uz cik ilgu laiku tiek izsniegtas personas apliecības?

Vecums  Personas apliecību izsniedz uz 
 bērniem līdz 5 gadiem  2 gadiem vai uz ceļojuma laiku
 personām no 5 gadu vecuma  5 gadiem
personām no 20 gadiem 10 gadiem
Personas apliecību (eID karšu) lietotājiem jāatjauno eParaksta sertifikāti

eID kartes, kas tika izsniegtas sākot no 2019.gada 2. septembri, un kuru derīguma termiņš ir 10 gadi, iekļauto eParaksta sertifikātu derīguma termiņš ir 5 gadi.  

Tuvojoties sertifikātu derīguma termiņa beigām, eID kartes lietotāji, kuru eID kartē iekļauti sertifikāti un kuri norādījuši savu kontaktinformāciju paziņojumu saņemšanai, saņems VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” sūtītus atgādinājumus par sertifikātu derīguma termiņa tuvošanos, kur būs iekļauta pamācība, kā veikt eParaksta sertifikātu atjaunošanu. Sertifikātu atjaunošanas pamācība pieejama arī portālā eParaksts.lv Kā atjaunot eParaksta sertifikātus eID kartē?

Plašāka informācija pieejama Pārvaldes mājaslapā.