Saņemot personas apliecību, Jūs saņemsiet arī PIN aploksni ar iekļautiem PIN kodiem (PIN1 un PIN2), kā arī PIN atbloķēšanas kodu jeb PUK.

PIN kodi nodrošina, lai personas apliecības funkcijas – autentifikācija un elektroniskais paraksts – ir izmantojamas tikai un vienīgi kartes turētājam, kas zina atbilstošos PIN kodus.

  • PIN1 ir četrciparu kombinācija un izmantojams gadījumos, kad Jūs apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē – autentificējaties, piemēram, e-pakalpojumu izmantošanai portālā www.latvija.lv.

  • PIN2 ir sešciparu kombinācija un izmantojams gadījumos, kad Jūs vēlaties parakstīt elektronisku dokumentu. Atcerieties, ka elektroniski parakstīts dokuments ir ekvivalents ar roku parakstītam dokumentam, tāpēc lietojiet PIN2 ar lielu rūpību – pirms ievadīt PIN2 pārliecinieties par parakstāmā dokumenta saturu!

Vai es varu nomainīt savus PIN un PUK kodus?

Jā, Jūs varat nomanīt savus PIN kodus, lietojot Latvijas eID starpprogrammatūras PinTool. Lai veiktu PIN kodu nomaiņu, izvēlieties atbilstošo PIN kodu autentifikācijas (PIN1) vai paraksta sertifikāta (PIN2) šķirklī, nospiežot pogu Mainīt PIN1 vai Mainīt PIN2. Jums lūgs ievadīt pašreizējo PIN kodu (iekļauts PIN aploksnē), kā arī jauno PIN vērtību (divas reizes).

Atcerieties – trīs reizes nepareizi ievadot PIN kodu, atbilstošā funkcija tiks bloķēta! Lai atbloķētu atbilstošo PIN kodu, izmantojot PinTool, Jums jānospiež poga Atbloķēt PIN1 vai Atbloķēt PIN2. Jums lūgs ievadīt PUK kodu (iekļauts PIN aploksnē), kā arī jauno PIN vērtību (divas reizes).

Ko man darīt, ja esmu aizmirsis PIN kodus un man nav saglabājusies PIN aploksne?

Jūs varat pieprasīt jaunas PIN aploksnes izsniegšanu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, uzrādot savu personas apliecību un parakstoties par jaunas PIN aploksnes saņemšanu.