Latvijas karogs, kas plīvo zilajās debesīs
Bērna rokas, kas tur adīšanas vītni
Grafiski attēlota pasaules karte, pa virsu nofotagrafēta cilvēka roka ar mazu rotaļlietu - lidmašīnu