Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde savā darbībā ievēro šādus starptautiskos tiesību aktus:

  • Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 

,kā arī atsevišķi tās protokoli:

  • 1. protokols
  • 2. protokols
  • 4. protokols
  • 6. protokols
  • 7. protokols
  • 11. protokols

1951. gada 28. jūlija konvencija par bēgļa statusu:

, kā arī tās pirmais protokols

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kompetencē esošie galvenie Eiropas Kopienas tiesību akti migrācijas un patvēruma jomā:

Konvencija, ar kuru īsteno Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdību, Vācijas Federatīvās Republikas valdības un Francijas Republikas valdības 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopējām robežām

Eiropas Kopienas tiesību akti, kas regulē migrācijas un patvēruma jautājumus.