Statuss:
Noslēdzies

Vispārīga informācija par projektu

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROGRAMMAS PROJEKTS NR. PMLP/PMIF/2017/3

MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

 

Projekta mērķis:

Attīstīt migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, lai vāktu, uzkrātu, analizētu un izplatītu datus un statistiku par personām un plūsmām, tādējādi veicinot un stiprinot sadarbību starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

Projekta īstenošanas periods:

01.01.2018. – 31.12.2022.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums - 1 711 791 EUR
(no tiem Fonda finansējums: 1 283 843 EUR, valsts budžeta finansējums: 427 948 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana);
  • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana;
  • VMIS lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē;
  • Papīra personu lietu dokumentu digitalizēšana.
  • Arhīva telpu aprīkošana.

Veikto pasākumu rezultātā tiks pilnveidotas un attīstītas migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

Digitālais informatīvais rīks

digitālais rīks
MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

 

Kontaktpersona:

Atis Jurjāns

Projekta vadītājs

Tel. +371 67829723

E-pasts: atis.jurjans@pmlp.gov.lv

 

IeM Informācijas centra kontaktpersona:
Māris Orniņš
IeM Informācijas centrs Projektu un attīstības vadības nodaļa
Projektu koordinators
E-pasts: maris.ornins@ic.iem.gov.lv