Iestādēm, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un organizācijām, kā arī fiziskajām personām, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu vai rakstisku vienošanos, ir tiesības saņemt no Fizisko personu reģistra statistiskas ziņas. Pārvalde var sniegt arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu personu.

Ar PMLP mājas lapā publicētajiem statistikas datiem bez maksas iespējams iepazīties sadaļā Statistika.

Pakalpojumu var pieprasīt:

Cenrādis (statistika): 

  • par statistiskās informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no lappušu skaita- "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra" 2.7.p.;
  • ja tiek pieprasīta nestandarta statistika, papildus jāveic maksājums par programmatūras izstrādi datu sagatavošanai atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 2.p.
  • ja persona vēlas saņemt informāciju pa pastu, papildus jāveic maksājums par dokumentu nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 12.p. + pasta izdevumi. 

Cenrādis (informācija par personu skaitu adresē):

  • par ziņu sagatavošanu jāveic maksājums atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 11.p.;
  • ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, papildus jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 12.p. + pasta izdevumi. 

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

Statistiska no Fizisko personu reģistra 
E-pakalpojums "Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē"