01.01.1998. – 31.12.2023.

Gads

Patvēruma meklētāji

Bēgļa statuss

Alternatīvais statuss

1998

58

2

-

1999

22

4

-

2000

5

1

-

2001

14

1

-

2002

30

-

3

2003

5

-

6

2004

7

-

-

2005

20

-

-

2006

8

2

8

2007

34

5

3

2008

51

2

1

2009

52

5

6

2010

61

7

18

2011

335

9

18

2012

189

10

20

2013

185

14

21

2014

364

3

21

2015

 328

 6  23

2016

350

47

107

2017

395

39

259

2018

176

23

24

2019

178

37

14

2020 147 8 17
2021 582 80 25
2022 546 216 27
2023 1624 88 40

KOPĀ

5766

609

661

  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2019.gadā –  Azerbaidžāna, Krievija, Indija, Gruzija, Ukraina.
  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2020.gadā –  Baltkrievija, Krievijas Federācija, Sīrija.
  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2021. gadā - Irāka, Afganistāna, Baltkrievija, Krievija.
  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2022. gadā - Krievija, Afganistāna, Baltkrievija, Irāna, Irāka.
  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2023. gadā - Sīrija, Afganistāna, Irāna, Indija, Irāka.