Statistika: Repatriācija

Grafiks - repatriantu skaits Latvijā no 2006. gada līz 2020. gadam

 

2020.gadā kopā pārcēlušies 89 repatrianti un viņu ģimenes locekļi, tajā skaitā pārcēlušies no Krievijas – 48, Ukrainas – 7, Baltkrievijas – 13 repatrianti un viņu ģimenes locekļi.

2021.gadā kopā pārcēlušies 242 repatrianti un viņu ģimenes locekļi, tajā skaitā pārcēlušies no Krievijas – 163, Ukrainas – 45, Baltkrievijas – 18 repatrianti un viņu ģimenes locekļi.

2022.gadā kopā pārcēlušies 305 repatrianti un viņu ģimenes locekļi, tajā skaitā pārcēlušies no Krievijas – 250,  Baltkrievijas – 36, Ukrainas – 13 repatrianti un viņu ģimenes locekļi.

2023.gadā kopā pārcēlušies 503 repatrianti un viņu ģimenes locekļi, tajā skaitā pārcēlušies no Krievijas – 440, Baltkrievijas – 32, Ukrainas – 19 repatrianti un viņu ģimenes locekļi.

Saskaņā ar Repatriācijas likumu par repatriantu tiek uzskatīta persona, kura ir Latvijas pilsonis vai kurai viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Repatriantiem, kuri atstāja Latviju līdz 1990.gada 4.maijam, vai dzimuši ārvalstī, ir tiesības saņemt valsts atbalstu ceļa izdevumu segšanai, materiālo pabalstu bezdarba gadījumā un latviešu valodas apguvei.