Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta ietvaros tiek sagatavoti nacionālie ziņojumi migrācijas jomā, pamatojoties uz vispārpieejamu informāciju, statistikas datiem un iestāžu sniegto informāciju. Ziņojumi tiek iesniegti Eiropas Komisijai, kuras pakalpojuma sniedzējs sagatavo sintēzes ziņojumus.

EMT Latvijas kontaktpunkts ir piedalās EMT pārskatu un EMT sintēzes ziņojumu izstrādē. Visas publikācijas pieejamas tīmekļvietnē www.emn.lv.