Informācija par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonām izmaksāto atalgojumu 

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” publicējam informāciju par amatpersonu un darbinieku atlīdzību un tās noteikšanas kritērijiem, kā arī mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Budžets 2021

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris