Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

 • par klātienē saņemtu pakalpojumu ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;
  Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.
 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Valsts nodevu konti Valsts kasē:

 • LV70TREL1060140918100 - nodeva par pases izsniegšanu;
 • LV86TREL1060140918200 - nodeva par personas apliecības izsniegšanu;
 • LV05TREL1060140918300 - nodeva par izziņas saņemšanu no Fizisko personu reģistra;
 • LV53TREL1060140918600 - nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju;
 • LV37TREL1060140918500 - nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem,
 • LV19TREL1060140919600 - nodeva par naturalizācijas iesnieguma iesniegšanu,
 • LV35TREL1060140919700 - nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LVxxTRELxxxxxxxxxxxxx (attiecīgais nodevas konts)
Maksājuma mērķis: xxxxxxx (Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda arī tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa)

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

 

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu! 

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.