Informācija Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņiem 

Apvienotās Karalistes pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem izsniegto eID karšu vai A5 papīra formātā izsniegto uzturēšanās tiesību apliecinošo dokumentu derīguma termiņš beidzās 2020.gada 31.decembrī (ja vien dokumenta derīguma termiņš nav īsāks).

Līdz 2021.gada 30.jūnijam Apvienotās Karalistes pilsoņiem, kas šobrīd uzturas vai ieceļoja Latvijas Republikā līdz 2020.gada 31.decembrim un vēlas turpināt uzturēties Latvijas Republikā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir jāiesniedz pieteikums un jāsaņem jauna uzturēšanās atļauja. 

Apvienotās Karalistes pilsoņu ģimenes locekļiem arī jāiesniedz pieteikums jaunas uzturēšanās atļaujas saņemšanai, bet, ja Apvienotās Karalistes pilsonis šobrīd uzturas Latvijas Republikā, bet ģimenes loceklis vēl nav ieceļojis, tad pieteikuma iesniegšanas termiņš šim ģimenes loceklim būs trīs mēneši kopš ieceļošanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.septembrim.

Ja pārrobežu strādājošie vēlas saņemt dokumentu, kas apliecina pārrobežu strādājošā tiesības, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka viņi atbilst Izstāšanās līgumā definētajam pārrobežu strādājošā statusam, šo dokumentu kopā ar iesniegumu un pases kopiju atsūtot uz PMLP.

Pieteikumus PMLP uzsāks pieņemt no 2020.gada 1.oktobra, bet jauno dokumentu izsniegšana tiks uzsākta no 2021.gada janvāra.

Par jaunās uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību katram Apvienotās Karalistes pilsonim uz Latvijas Republikā deklarēto dzīvesvietu ir nosūtīta informatīva vēstule  un iesnieguma paraugs  uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

Tie Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas Latvijas Republikā vēlēsies ieceļot pēc 2020.gada 31.decembra, ieceļos un uzturēsies Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā.

Par neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar turpmāko uzturēšanos Latvijas Republikā, aicinām sazināties pa elektronisko pastu mn@pmlp.gov.lv .