Klientu apmierinātības ar PMLP sniegto pakalpojumu kvalitāti noskaidrošanai tika aptaujāti 1000 respondenti PMLP teritoriālajās nodaļās visā Latvijā.

Respondenti novērtēja 6 punktu skalā klientu apkalpošanas kvalitāti.

  • 2017. gadā apkalpošanas kvalitāte vidēji novērtēta ar 5.62 punktiem (2015. gadā ar 5.47, 2014. gadā ar 5.44 un 2016. gadā ar 5.61).
  • Ik pa brīdim valstī uzvirmo bažas par personas datu drošību valsts informācijas sistēmās. Klienti tika lūgti novērtēt, cik ļoti tie uzticas PMLP datu sistēmu drošībai. 70.37% klientu atbildēja, ka pilnībā uzticas, ka viņu personas dati ir drošībā, 27.33% atbildēja “uzticos, bet neesmu pilnībā informēts par to tālāku izmantošanu”, 2.3% atbildēja “drīzāk neuzticos, jo neesmu pārliecināts par datu sistēmas drošību”.
  • No klientu apkalpošanas aspektiem klienti visaugstāk novērtējuši (5.45 punkti no 6) informācijas sniegšanas operativitāti.
  • Savukārt, vērtējot apkalpojošo personālu, visatzinīgāk novērtēta PMLP darbinieku attieksme un apkalpošanas kultūra, kā arī kompetence, operativitāte un personiskā attieksme.

 

foto

 

foto