Statuss:
Noslēdzies

 Vispārīgā informācija

logo

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2017/4

 

 

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ (2. posms)

 

Projekta mērķis

Nodrošināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartu paaugstināšanu, sniedzot atbalsta pasākumus patvēruma meklētājiem, stiprinot patvēruma procedūras kapacitāti un uzlabojot PMC tehnisko stāvokli.

 

Projekta īstenošanas periods

01.01.2018. - 31.12.2019.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru.

 

Projekta budžets

Kopējais pieprasītais finansējums – 689 826 EUR (100 % Fonda finansējums).

 

Projektā plānotie pasākumi:

 

  1. Atbalsts patvēruma meklētājiem (tulkošanas pakalpojumi, pārtikas un higiēnas preces, sabiedriskā transporta braukšanas kartes, bērnu pieskatīšana, medicīniskā, materiālā un psiholoģiskā palīdzība).
  2. Aprīkojuma iegāde Patvēruma meklētāju centram, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšana.
  3. Patvēruma jomā iesaistīto darbinieku apmācība.
  4. Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana.

Veikto pasākumu rezultātā tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte.

 

Kontaktpersonas:

 

Projekta vadītāja Evita Libeka

Tel. +371 67829748

E-pasts: evita.libeka@pmlp.gov.lv

 

Nodrošinājuma valsts aģentūra pasākumu vadītāja Solveiga Tiļuga 

Tel.: +371 67219276

E-pasts: solveiga.tiluga@agentura.iem.gov.lv