Ārzemnieka eID karte ar e-paraktītāju, blakus portatīvajam datoram

Lasi un uzzini: kas ir ārzemnieku eID karte, kam tā paredzēta un kā to iegūt

Bieži vien ārzemnieki saskaras ar situāciju, kad bez Latvijā izdotās eID kartes un Latvijas sertificētā e-paraksta nevar piekļūt Latvijas e-pakalpojumiem un elektroniski parakstīt dokumentus.

Anketa ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā.

Kur ārpus Latvijas var noformēt ārzemnieka eID karti?

Ārzemnieka eID karte ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti gan saņemot pakalpojumus digitālajā vidē, gan klātienē, apmeklējot pakalpojuma sniedzējus Latvijā, piemēram, bankas, notārus, valsts iestādes.

eID karte, uzturēšanās atļaujas karte un ārzemnieka eID karte. Lasi, kas kopīgs un, kas atšķirīgs

Arvien palielinās interese par ārzemnieka eID kartes iegūšanu. Taču ne vienmēr ir skaidrs, kādos gadījumos tā ir nepieciešama.
Pārvaldes klientu ērtībai salīdzinām trīs personu apliecību veidus: ārzemnieka eID karti, Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa eID karti un uzturēšanas atļauju.

Ārzemnieka eID karte - Tavas iespējas digitālā vidē! 

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz ārzemniekam, kurš Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktā minētajos gadījumos reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā ar derīguma termiņu 5 gadi. Valsts nodeva par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir 80 eiro.
 

Ārzemnieka eID

Patvēruma meklētājam ārzemnieka personas apliecību izsniedz divu darbdienu laikā arderīguma termiņu 1 gads. Patvēruma meklētājs no valsts nodevas par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir atbrīvots.

arzemnieka-eid-karte.png

Ārzemnieku eID karte. Kā to noformēt?

No 18. oktobra Pārvalde sāk izsniegt ārzemnieka eID kartes.

Ārzemnieka eID karte – jauns elektroniskās identitātes apliecināšanas rīks

Otrdien, 12. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu un par personu apliecinošiem dokumentiem, lai sekmētu ārzemnieku iekļaušanos Latvijas digitālajā vidē un veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības un kultūras sakaru attīstību Latvijā, piedāvājot ārzemniekiem elektroniskās identifikācijas līdzekli - ārzemnieka eID karti.

Tuvākajos mēnešos ārzemniekiem būs iespēja noformēt ārzemnieka eID karti

Pirmdien, 28. jūnijā, stājās spēkā grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā ar kuriem tiek ieviests jauns personas apliecības tips – ārzemnieka eID.

Stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums

Pirmdien, 28. jūnijā, stājas spēkā Fizisko personu reģistra likums un spēku zaudē Iedzīvotāju reģistra likums, kas līdz šim noteica vienotas iedzīvotāju uzskaites sistēmas darbību.

Nosaka ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtību Fizisko personu
reģistrā

Otrdien, 22.jūnijā, Ministru kabinets (MK) izdeva noteikumus "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā". Fizisko personu reģistrs apvienos līdzšinējā Iedzīvotāju reģistra un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas funkcionalitāti.

Ievieš ārzemnieka eID karti

Saeima ceturtdien, 17.jūnijā, galīgajā lasījumā kā steidzamus pieņēma grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas paredz ieviest ārzemnieka personas apliecību jeb eID karti.

Ārzemnieka eID karšu izsniegšana sekmēs ārvalstnieku ekonomisko aktivitāti Latvijā

Ceturtdien, 27. maijā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu ,,Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā”, kas paredz ārzemnieku reģistrēšanu Fizisko personu reģistrā un jaunā personas apliecības tipa – ārzemnieka personas apliecības jeb ārzemnieka eID kartes izsniegšanu, kas sekmēs ārzemnieku identificēšanu Latvijā digitālajā vidē.