Saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” un “e” apakšpunktu Fizisko personu reģistrā iekļauj ziņas par  ārzemnieku, kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā vai kurš vēlas saņemt Latvijas personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti), lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību.

Līdz ar to, ja ārzemniekam ir piešķirts personas kods pakalpojuma saņemšanas brīdī, kādā no minētajām iestādēm, ārzemniekam ir tiesības vērsties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai  Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs ar lūgumu izsniegt ārzemnieka personas apliecību (ārzemnieka eID).

Ārzemnieks, kuram:

Kāda iestāde iekļauj Fizisko personu reģistrā ziņas un

ārzemniekam tiek piešķirts personas kods:

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma jomā

rajona (pilsētas) tiesa (zemesgrāmata)

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības jomā

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi veselības jomā

Nacionālais veselības dienests

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nodokļu jomā

Valsts ieņēmumu dienests

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi pabalstu jomā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi izglītības jomā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

zvērināts notārs (ja saņem notariālu pakalpojumu)

Ir vēlme saņemt Latvijas personas apliecību (elektroniskās identifikācijas karti), lai veicinātu ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakaru attīstību

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs