Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde regulāri organizē Informācijas dienas, kurās apmeklētājiem tiek sniegta informācija par naturalizācijas un pilsonības iegūšanas procesu, kā arī piedāvāta iespēja pārliecināties par gatavību pārbaudēm, izpildot līdzīgus testus, un iepazīt procedūru kopumā.

Informācijas dienu apmeklētāji var iepazīties:

  • ar Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās, lasīšanas testa un rakstu darba paraugus, kā arī izmēģināt mutvārdu daļas uzdevumu paraugus.
  • ar Pilsonības likumā noteikto Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas testa paraugu.

Tuvākās Informācijas dienas paredzētas tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ierodoties uz informācijas dienu, lūdzam, lietot deguna un mutes aizsegu! 


Rīgas 4.nodaļā

Rīgā, Daugavpils ielā 31, 109. kabinetā

8. un 24. februārī

plkst. 09.00 – pretendentiem no 65 gadu vecuma un personām, kuras reģistrē Latvijas

pilsonību saskaņā ar Pilsonības likuma 2. panta pirmās daļas 3.punktu (latvieši, līvi)

plkst.11.00 – pretendentiem līdz 65 gadu vecumam.

 

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 67209492, 67209400

(vietu skaits ierobežots)


PMLP Liepājas nodaļā

Vecā ostmala 24, Liepāja

4. februārī plkst.10.00

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 63407919, 67209400

(vietu skaits ierobežots)


PMLP Daugavpils nodaļā

Daugavpilī, 18.novembra ielā 105

18.janvārī plkst. 13.00

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. 65407302, 67209400

(vietu skaits ierobežots)


Informējam, ka Pārvaldes mājaslapā sadaļā NODERĪGI ir pieejams elektroniskais pašpārbaudes rīks, kur Jūs varat izmēģināt izpildīt Pilsonības likumā noteikto pārbaužu uzdevumus un testa paraugus.

https://pilsonibasparbaude.pmlp.gov.lv/

Jautājumu gadījumā rakstiet uz pskn@pmlp.gov.lv vai zvaniet pa tālruni 67209492.


Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv , vai arī zvanot pa tālruni 67209400

Ar Pilsonības likumā noteiktās latviešu valodas prasmes  un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes uzdevumu un testa paraugu iespējams iepazīties šeit.

Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumus un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes testu tiešsaistē var izpildīt šeit.