Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde regulāri organizē Informācijas dienas, kurās apmeklētājiem tiek sniegta informācija par naturalizācijas un pilsonības iegūšanas procesu, kā arī piedāvāta iespēja pārliecināties par gatavību pārbaudēm, izpildot līdzīgus testus, un iepazīt procedūru kopumā.

Informācijas dienu apmeklētāji var iepazīties:

  • ar Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās, lasīšanas testa un rakstu darba paraugus, kā arī izmēģināt mutvārdu daļas uzdevumu paraugus.
  • ar Pilsonības likumā noteikto Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas testa paraugu.

Tuvākās Informācijas dienas paredzētas tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ierodoties uz informācijas dienu, lūdzam, lietot deguna un mutes aizsegu! 


Ievērojot izsludināto ārkārtas stāvokli Latvijā un Covid-19 pandēmiju ierobežojošos pasākumus, informējam, ka līdz 2021.gada 15.novembrim tiek atceltas visas plānotās Informācijas dienas pilsonības pretendentiem.

Informējam, ka Pārvaldes mājaslapā sadaļā NODERĪGI ir pieejams elektroniskais pašpārbaudes rīks, kur Jūs varat izmēģināt izpildīt Pilsonības likumā noteikto pārbaužu uzdevumus un testa paraugus.

https://pilsonibasparbaude.pmlp.gov.lv/

Jautājumu gadījumā rakstiet uz pskn@pmlp.gov.lv vai zvaniet pa tālruni 67209492.


Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv , vai arī zvanot pa tālruni 67209400

Ar Pilsonības likumā noteiktās latviešu valodas prasmes  un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes uzdevumu un testa paraugu iespējams iepazīties šeit.

Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumus un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes testu tiešsaistē var izpildīt šeit.