Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde regulāri organizē Informācijas dienas, kurās apmeklētājiem tiek sniegta informācija par naturalizācijas un pilsonības iegūšanas procesu, kā arī piedāvāta iespēja pārliecināties par gatavību pārbaudēm, izpildot līdzīgus testus, un iepazīt procedūru kopumā.

Informācijas dienu apmeklētāji var iepazīties:

  • ar Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes pārbaudes kārtību – izpildīt klausīšanās, lasīšanas testa un rakstu darba paraugus, kā arī izmēģināt mutvārdu daļas uzdevumu paraugus.
  • ar Pilsonības likumā noteikto Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes kārtību – izpildīt Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas testa paraugu.

Tuvākās Informācijas dienas paredzētas tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ierodoties uz informācijas dienu, lūdzam, lietot deguna un mutes aizsegu! 


PMLP Rīgas 4.nodaļā
Rīgā, Daugavpils ielā 31, 109. kabinetā 

10. augustā, 19.augustā
plkst. 09.00
– pretendentiem no 65 gadu vecuma un personām, kuras reģistrē Latvijas 
pilsonību saskaņā ar Pilsonības likuma 2. panta pirmās daļas 3.punktu (latvieši, līvi)
plkst. 11.00 – pretendentiem līdz 65 gadu vecumam.
 

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. +371 67209492+371 67209400
(vietu skaits ierobežots)


PMLP Liepājas nodaļā
Liepājā, Vecā ostmala 24

6. augustā plkst. 10.00

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. +371 63407919 vai +371 
67219245
(vietu skaits ierobežots)


PMLP Daugavpils nodaļā
Daugavpilī, 18. novembra ielā 105

17.augustā plkst.13.00

Lūgums iepriekš pieteikties pa tālr. +371 65407302+371 67209400

(vietu skaits ierobežots)

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv , vai arī zvanot pa tālruni 67209400

Ar Pilsonības likumā noteiktās latviešu valodas prasmes  un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes uzdevumu un testa paraugu iespējams iepazīties šeit.

Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumus un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudes testu tiešsaistē var izpildīt šeit.