Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027.gada programmas projekts Nr. NVA/PMIF/2024/1 “PMIC “Liepna” pielāgošana ilgtermiņa ekspluatācijai”

Projekta mērķis:

pielāgot patvēruma meklētāju izmitināšanas centru “Liepna” ilgtermiņa ekspluatācijai, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēku pārbūves pasākumus.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • veikti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai, tai skaitā, fasādes siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas atjaunošana, iekštelpu atjaunošana un citi darbi;
  • veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kas ietver pievedceļu izbūvi, teritorijas apgaismojuma izveidošanu, stāvlaukuma izbūvi u.c.;
  • īstenota katlu mājas-garāžas pārbūve.

Projekta uzsākšanas laiks:       01/05/2024
Projekta pabeigšanas laiks:      31/10/2027
Projekta ilgums (mēneši):         42 mēneši

Kopējais finansējums:               4 266 667 EUR
Fonda finansējums:                   3 200 000 EUR
Valsts budžeta finansējums:      1 066 667 EUR

Projektu īsteno Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

Kontaktpersonas:
NVA:
Ilze Staša
Projekta vadītāja
Tel.  + 371 67829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

PMLP:
Vineta Lapsele
Projekta vadītāja
Tel. +371 67219409
E-pasts: vineta.lapsele@pmlp.gov.lv