Telpu noma

Nr.p.k. Nomātā nekustamā īpašuma objekta pilns nosaukums Atrašanās vieta Iznomātājs
1 Aizkraukles nodaļas telpas Aizkraukle, Gaismas 14 Aizkraukles sabiedrība SIA
2 Alūksnes nodaļas telpas Alūksne, Dārza ielā 11 Alūksnes novada pašvaldība
3 Balvu nodaļas telpas Balvi, Partizānu iela 21b SIA Silmači
4 Bauskas nodaļas telpas Bauska, Uzvaras ielā 3 Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas apvienības pārvalde"
5 Cēsu nodaļas telpas Cēsis, Poruka iela 8 AS CATA
6 Daugavpils nodaļas telpas Daugavpils, 18. novembra 105 SIA SW RE
7 Dobeles nodaļas telpas Dobele, Uzvaras ielā 4 Dobeles novada pašvaldība
8 Gulbenes nodaļas telpas Gulbene, Ūdensvada iela 2A SIA TV 11.kanāls
9 Jēkabpils nodaļas telpas Jēkabpils, Rīgas ielā 184 Voldemārs Marks
10 Jelgavas nodaļas telpas Jelgava, Uzvaras iela 8 SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
11 Jūrmalas nodaļas telpas Jūrmala, Talsu šosejā 39 SIA Liāna
12 Kuldīgas nodaļas telpas Kuldīga, Pilsētas laukums 4 SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi 
13 Liepājas nodaļas telpas Liepāja, Vecā ostmala 24 SIA Hermes invest 
14 Limbažu nodaļas telpas Limbaži, Cēsu iela 28 Nodrošinājuma valsts aģentūra
15 Ludzas nodaļas telpas Ludza, Raiņa iela 16 Ludzas novada pašvaldība
16 Madonas nodaļas telpas Madona, Rīgas iela 2 Madonas novada pašvaldība
17 Ogres nodaļas telpas Ogre, Brīvības iela 44 Ogres novada pašvaldība
18 Preiļu nodaļas telpas Preiļi, Rēzeknes 26 Preiļu novada dome
19 Rēzeknes nodaļas telpas Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155 SIA RPKK
20 Rīgas 2. nodaļa Rīga, Kr. Valdemāra 26 VAS Valsts Nekustamie īpašumi 
21 Rīgas 3. nodaļa Rīga, Eduarda Smiļģa 46 Rīgas pilsētas pašvaldība
22 Rīgas 4. nodaļa Rīga, Daugavpils iela 31 Rīgas pilsētas pašvaldība
23 Saldus nodaļa  Saldus, Striķu ielā 6 VAS Valsts Nekustamie īpašumi 
24 Talsu nodaļas telpas Talsi A.Lerha-Puškaiša iela 6 AJMAL SHAH DIN
25 Tukuma nodaļas telpas Tukums, Raudas ielā 4 SIA Raudas4
26 Valkas nodaļas telpas Valka, Rīgas iela 24 Valkas novada dome
27 Valkas nodaļas telpas Dārza iela 11, Smiltene Smiltenes novada dome
28 Valmieras nodaļas telpas Valmiera, Meža iela 7 SIA LV&KV
29 Ventspils nodaļas telpas Ventspils, Užavas 8 Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi”