Latvijā darbojas Starptautiskās Migrācijas organizācijas (turpmāk - IOM) Rīgas birojs. IOM ir starpvaldību humanitāra nepolitiska organizācija, kas darbojas migrācijas jomā. IOM Rīgas birojs realizē Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas programmu, kuras ietvaros tiek sniegta palīdzība personām, kuras vēlas brīvprātīgi atgriezties savā valstī un kurām nav likumīga pamata uzturēties Latvijā. IOM Rīgas birojs noorganizē un pilnībā apmaksā lidojumu un citus ceļa izdevumus līdz personas dzīvesvietai, sniedz palīdzību lidostā un nodrošina, ka nepieciešamības gadījumā lidojumā līdzi dodas IOM pavadonis, izmaksā vienreizēju atgriešanās pabalstu, nepieciešamības gadījumā sniedz palīdzību, lai pēc atgriešanās atsāktu dzīvi savā valstī.

Ārzemniekam, kuram izdots izbraukšanas rīkojums, ir tiesības pieteikties uz atbalstu, ko sniedz IOM Rīgas birojs.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var saņemt pa tālruni +371 67503627, rakstīt uz e-pastu: imezs@iom.int, vai vērsties personīgi IOM Rīgas birojā, ANO namā, Pils ielā 21, Rīgā.

IOM Rīgas biroja mājas lapa šeit.