Izsniegtas pases*

(2021-2022)

1

(2015-2021)

Izsniegtās pases

*PMLP izsniegto pasu skaitā tiek ietverts Latvijas pilsoņa pasu skaits, Latvijas nepilsoņa pasu skaits, Latvijas bezvalstnieka ceļošanas dokumentu skaits, Bēgļa ceļošanas dokumentu skaits un ceļošanas dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, skaits.

Izsniegtas personas apliecības*

(2021-2022)

3

(2015-2021)

Izsniegtās personas apliecības

*PMLP izsniegto personas apliecību skaitā tiek ietverts Latvijas pilsoņa personas apliecību skaits, Latvijas nepilsoņa personas apliecību skats, Savienības pilsoņa personas apliecību skaits un Trešās valsts pilsoņa personas apliecību skaits.