Izsniegti personu apliecinoši dokumenti

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (2029.-2023. g.) Statistika

Izsniegtas pases*

Izsniegtas pases 2019.-2023.g. statistika

*PMLP izsniegto pasu skaitā tiek ietverts Latvijas pilsoņa pasu skaits, Latvijas nepilsoņa pasu skaits, Latvijas bezvalstnieka ceļošanas dokumentu skaits, bēgļa ceļošanas dokumentu skaits un ceļošanas dokumentu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, skaits.

Izsniegtas personas apliecības*

Izsniegtas personu apliecības (2019.-2023.g.) Statistika

*PMLP izsniegto personas apliecību skaitā tiek ietverts Latvijas pilsoņa personas apliecību skaits, Latvijas nepilsoņa personas apliecību skaits, Savienības pilsoņa personas apliecību skaits, trešās valsts pilsoņa personas apliecību (uzturēšanās atļauju) skaits un ārzemnieka personas apliecību skaits.