Statuss:
Īstenošanā
ES

logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) un Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (PMLP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „ Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis: Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS) II un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas, kā arī saistīto nacionālo informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši 2018.gada 28.novembra SIS tiesību aktu pakotnes prasībām.

Projekta īstenošanas laiks: 12.08.2020. – 30.06.2023.

Finansējums: 3 909 728 EUR

Fonda finansējums: 3 239 046 EUR

Valsts budžets: 670 682 EUR

PMLP daļa: 253 804 EUR

Projekta aktivitātes:

  1. Eu-LISA relīžu ieviešana un saistīto nacionālo IS pilnveidošana.
  2. Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo IS attīstība.
  3. Biometrijas datu apstrādes aprīkojuma iegāde.
  4. Personu un mantu meklēšanas risinājuma izstrāde.

Projekta rezultāti:

  1. Veikti eu-LISA tehniskajā dokumentācijā norādītie sistēmu pilnveidošanas darbi (ieviestas relīzes).
  2. Nodrošināta atgriešanas lēmumu iekļaušana SIS II.
  3. Iegādāti 30 biometrijas datu apstrādes komplekti. Katrs komplekts sastāvēs no: pirkstu un plaukstu skenera, stacionārā datora, datora monitora, spoguļkameras, izvelkama, sarullējama fotografēšanas fona ar lineālu.
  4. Veikta funkcionalitātes izstrāde vienotai mantu un personu uzskaites un meklēšanas procesa nodrošināšanai.

PMLP iesaiste:

PMLP, kā sadarbības partneris, laika posmā no 1.11.2021. – 31.10.2022., Projekta 3. aktivitātes ietvaros īstenos pasākumus ar mērķi nodrošināt iespēju iekļaut SIS II sistēmā atgriešanas lēmumus.

 

Kontaktpersona:

Druvis Slišāns

PMLP Projekta vadītājs (3.pasākums)
E-pasts: Druvis.Slisans@pmlp.gov.lv
Tel.+371 67829814