Statuss:
Īstenošanā
ES

logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) un Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (PMLP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” Nr.IC/IDF/202/2 (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis: Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS) II un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas, kā arī saistīto nacionālo informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši 2018.gada 28.novembra SIS tiesību aktu pakotnes prasībām.

Projekta īstenošanas laiks: 12.08.2020. – 31.05.2024.

Finansējums: 6 039 544 EUR

Fonda finansējums: 4 836 397 EUR

Valsts budžets: 1 203 147 EUR

PMLP daļa: 260 804 EUR

Projekta aktivitātes:

  1. Eu-LISA relīžu ieviešana un saistīto nacionālo IS pilnveidošana.
  2. Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo IS attīstība.
  3. Biometrijas datu apstrādes aprīkojuma iegāde.
  4. Personu un mantu meklēšanas risinājuma izstrāde.
  5. Drošības testi.

Projekta rezultāti:

  1. Veikti eu-LISA tehniskajā dokumentācijā norādītie sistēmu pilnveidošanas darbi (ieviestas relīzes).
  2. Nodrošināta atgriešanas lēmumu iekļaušana SIS II.
  3. Iegādāti 30 biometrijas datu apstrādes komplekti. Katrs komplekts sastāvēs no: pirkstu un plaukstu, stacionārā datora, datora monitora, spoguļkameras, izvelkama, sarullējama, bez statīva, fotografēšanas fons ar lineālu.
  4. Veikta funkcionalitātes izstrāde vienotai mantu un personu uzskaites un meklēšanas procesa nodrošināšanai.
  5. Veikts 1 drošības tests.

PMLP iesaiste:

PMLP, kā sadarbības partneris, laika posmā no 1.11.2021. – 30.06.2023., Projekta 3. aktivitātes ietvaros īstenoja pasākumus, kā rezultātā tika nodrošināta Izraidīto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistrā (IĀIAR) reģistrēto atgriešanas lēmumu nosūtīšana kopā ar biometrijas datiem uz jauno Šengenas informācijas sistēmu (SIS) II.

Kontaktpersonas:

Ilze Ahverdjanca

Projekta vadītāja

E-pasts: Ilze.Ahverdjanca@ic.iem.gov.lv  

Tel.+371 67208694

Druvis Slišāns

PMLP Projekta vadītājs (3.pasākums)
E-pasts: Druvis.Slisans@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67829814