Statuss:
Īstenošanā
ES

logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts policiju (VP) un Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldi (PMLP) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „ Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis: Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas (SIS) II un SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas, kā arī saistīto nacionālo informācijas sistēmu pilnveidošana atbilstoši 2018.gada 28.novembra SIS tiesību aktu pakotnes prasībām.

Projekta īstenošanas laiks: 12.08.2020. – 31.12.2022.

Kopējais projekta attiecināmo izmaksu budžets: 2 327 000,00 EUR

88,18% apmērā 2 052 00,00 EUR tiek finansēts no IDF līdzekļiem

11,82% apmērā 275 000,00 EUR ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta aktivitātes:

  1. Projekta vadība un administrēšana.
  2. Eu-LISA relīžu ieviešana un saistīto nacionālo IS pilnveidošana.
  3. Atgriešanas procesa pilnveidošana un atbalstošo IS attīstība.
  4. Biometrijas datu apstrādes aprīkojuma iegāde.

Projekta rezultāti:

  1. Veikti eu-LISA tehniskajā dokumentācijā norādītie sistēmu pilnveidošanas darbi (ieviestas relīzes).
  2. Nodrošināta atgriešanas lēmumu iekļaušana SIS II.
  3. Iegādāti 30 biometrijas datu apstrādes komplekti. Katrs komplekts sastāvēs no: pirkstu un plaukstu, stacionārā datora, datora monitora, spoguļkameras, izvelkama, sarullējama, bez statīva, fotografēšanas fons ar lineālu.

PMLP iesaiste:

PMLP, kā sadarbības partneris, laika posmā no 1.11.2021. – 31.07.2022., Projekta 3. aktivitātes ietvaros īstenos pasākumus ar mērķi nodrošināt iespēju iekļaut SIS II sistēmā atgriešanas lēmumus.

Kontaktpersona:

Jūlija Dembovska

PMLP Projekta vadītāja (3.pasākums)
E-pasts: Julija.Dembovska@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67829721