Uzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārvalstniekam dod tiesības uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku. Pastāv divu veidu uzturēšanās atļaujas - termiņuzturēšanās atļaujas un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.

Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja ārvalstnieks vai bezvalstnieks vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām kalendārā pusgada laikā

statistika
Statistika1

GADA, PUSGADA IZVĒRSTĀ STATISTIKA: