Piezīme. * Papildus tiek iekasēta samaksa par sūtījuma piegādi adresātam saskaņā ar nosūtīšanas dienā spēkā esošajiem pasta pakalpojumu tarifiem. Vēstuļu korespondences sūtījumu piegāde adresātam tiek nodrošināta, izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumus atbilstoši noteiktajiem tarifiem (tarifu kalkulators)

AVOTS: Ministru Kabineta 2023. gada 12.septembra noteikumi Nr.515 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"

PMLP bez maksas izsniedz:

  1. pilna apjoma ziņas par personu, kas iekļautas Fizisko personu reģistrā un, saskaņā ar Fizisko personu reģistra likuma 18.pantu, divas reizes kalendārā gada laikā tiek izsniegtas bez maksas, bet par katru nākamo pilna apjoma ziņu sniegšanu jāmaksā valsts nodeva – 7.50 euro Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim un pasta noteiktajiem tarifiem; 
  2. aktuālās ziņas par īpašnieka nekustamā īpašumā dzīvesvietu reģistrējušajām personām vai to skaitu. Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā. Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim un pasta noteiktajiem tarifiem.

Norēķināties par PMLP pakalpojumiem var:

  • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem.

  • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.