• Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta pirmā daļā noteikto par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta personām, kurām jābūt personu apliecinošam dokumentam, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz septiņām naudas soda vienībām* (35 euro).

  • Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta otrā daļā noteikto par personu apliecinoša dokumenta bojāšanu vai tiesību aktos neparedzētu atzīmju vai sākotnējā satura izmaiņu izdarīšanu, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz septiņām naudas soda vienībām* (35 euro).
  • Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta trešā daļā noteikto par lietošanai nederīga personu apliecinoša dokumenta nenodošanu, saņemot jaunu personu apliecinošu dokumentu, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz septiņām naudas soda vienībām* (35 euro).
  • Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta ceturtā daļā noteikto par personu apliecinoša dokumenta pazaudēšanu, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz četrpadsmit naudas soda vienībām* (70 euro).
  • Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta piektā daļā noteikto par lietošanai nederīga personu apliecinoša dokumenta nenodošanu pēc tiesiskā statusa maiņas, pēc Iekšlietu ministra pieņemtā lēmuma par aizliegumu personu apliecinoša dokumenta turētājam izceļot no LR vai par 14 gadiem jaunākas personas personu apliecinoša dokumenta nenodošanu pēc likumiskā pārstāvja statusa zaudēšanas, soda apmērs ir naudas sods no trim (15 euro) līdz trīsdesmit naudas soda vienībām* (150 euro).
  • Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 17.panta sestā daļā noteikto par personu apliecinoša dokumenta atņemšanu, nodošanu vai pieņemšanu ķīlā, - fiziskām personām soda apmērs ir naudas sods no trim (15 euro) līdz trīsdesmit naudas soda vienībām* (150 euro), juridiskai personai soda apmērs ir naudas sods no trim (15 euro) līdz simts naudas soda vienībām* (500 euro).
  • Saskaņā ar Covid – 19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 50.panta otrā daļā noteikto par pagaidu personas apliecības nenodošanu izdevējiestādei šajā likumā noteiktajā termiņā, soda apmērs ir brīdinājums vai naudas sods līdz septiņām naudas soda  vienībām* (35 euro).

*Viena naudas soda vienība ir 5 euro.