Kas ir personu apliecinošs dokuments?

Latvijā ir divi oficiāli personu apliecinoši dokumentu veidi:

 • pase;
 • personas apliecība.

Personas apliecību sauc arī par elektronisko identifikācijas karti. Saīsinājumā –  eID karte jeb eID.

Latvijas republikas pilsonim izsniedz pasi un personas apliecību.

Ievērojiet!

No 2023. gada 1. janvāra personas apliecība ir obligāts dokuments visiem.

Dažām cilvēku grupām pārejas periods uz personas apliecību ir ilgāks – līdz 2030. gada 31. decembrim.

Dažas no šīm cilvēku grupām ir:

Cilvēki ar I invaliditātes grupu,

politiski represēti cilvēki,

cilvēki pensijas vecumā.

Pilns šo grupu uzskaitījums ŠEIT.

Cilvēks var noformēt abus dokumentus vienlaikus – gan pasi, gan personas apliecību.

Cilvēks var noformēt tikai pasi vai tikai personas apliecību. 

Personas apliecība der ceļošanai Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs un Šveicē.

Daudzās valstīs ceļošanai vajag pasi. Piemēram, uz Angliju.

Vienmēr jāpārbauda, kādu dokumenta veidu vajag ceļošanai.

No cik gadiem vajag personu apliecinošu dokumentu?

Personu apliecinošs dokuments ir obligāts no 15 gadiem.

Personu apliecinošs dokuments jāsaņem 30 dienu laikā pēc 15 gadu sasniegšanas.

Vai bērniem vajag personu apliecinošu dokumentu?

Bērniem līdz 14 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu nevajag.

Bērniem līdz 14 gadu vecumam personu apliecinošu dokumentu var kārtot pēc vajadzības. Piemēram, ceļošanai uz ārzemēm.

Kur var saņemt personu apliecinošu dokumentu?

Personu apliecinošus dokumentus izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Pasi un/vai personas apliecību iesniedz visās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās.

 

eID karti un pasi var noformēt:

Ārzemēs dokumentus var kārtot Latvijas Republikas konsulārajā vai diplomātiskajā pārstāvniecībā. Kontaktinformācija ŠEIT.

Ja cilvēks nevar ierasties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļā?

Ir cilvēki, kas veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties pēc dokumenta. Tādos gadījumos jāsazinās ar cilvēkam tuvāko Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu.

Nodaļas darbinieki apkalpos cilvēku viņa atrašanās vietā.

Cik ilgi ir derīgi personu apliecinošie dokumenti?

Pasei un personas apliecībai ir derīguma termiņš.

Personas vecums

Dokumenta derīguma termiņš

Bērniem līdz 5 gadiem

2 gadi

Bērniem, kas dzīvo ārzemēs ilgāk par 2 gadiem

5 gadi

Personām no 5 gadiem līdz 20 gadu vecumam

5 gadi

Personām no 20 gadu vecuma

10 gadi

Pēc derīguma termiņa beigām ir jāizgatavo jauns dokuments.

Par dzīvošanu bez derīga personu apliecinoša dokumenta var uzlikt naudas sodu.

Ievērojiet!

Ir rūpīgi jāglabā sava pase un personas apliecība.

Kā pieteikties personu apliecinošiem dokumentiem?

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu personu apliecinošu dokumentu?

Saņemot personu apliecinošu dokumentu pirmoreiz, jāuzrāda:

 • dzimšanas apliecība;
 • viena vecāka personu apliecinošs dokuments.

Saņemot personu apliecinošu dokumentu atkārtoti,:

 • iepriekšējā pase vai personas apliecība (eID karte), ja tā ir lietošanai nederīga.

Veicot izmaiņas personu apliecinošā dokumentā, jāiesniedz:

 • iepriekšējā pase vai personas apliecība (eID karte);
 • dokuments, kas apliecina izmaiņas personas datos.

Kas var iesniegt dokumentus Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā?

Bērniem līdz 14 gadu vecumam dokumentus iesniedz viens no bērna vecākiem. Klāt jābūt arī bērnam.

No 15 gadu vecuma dokumentus persona iesniedz pati.

Kur var nofotografēties dokumentiem?

Fotogrāfijas dokumentiem uzņem uz vietas Pilsonības un migrācijas lietu  teritoriālajā  nodaļā.

Par fotografēšanu papildus nav jāmaksā. 

Maziem bērniem var būt grūti nofotografēties uz vietas nodaļā.

Var iesniegt fotodarbnīcā izgatavotas fotogrāfijas.

Drīkst fotografēties tikai profesionālos fotosalonos.

Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem.

Nav derīgas momentfoto kabīnēs uzņemtas fotogrāfijas.

Cik ātri izgatavo personu apliecinošos dokumentus? Un cik tas maksā?

 

Personas apliecība

Pase

10 darbdienu laikā

15,00

34,00

2 darbdienu laikā

30,00

60,00

Ja noformējat pasi vienlaicīgi ar personas apliecību, atvieglojums netiek piemērots.

Atlaide par dokumentu izgatavošanu ir:

 • bērniem/jauniešiem līdz 20 gadu vecumam;
 • pensionāriem;
 • pensijas vecumu sasniegušām personām;
 • personām ar I vai II grupas invaliditāti.

Valsts nodeva ar atvieglojumu

 

Personas apliecība

Pase

10 darbdienu laikā

5,00

15,00

2 darbdienu laikā

15,00

30,00

Ja pazaudēts vai nozagts personu apliecinošais dokuments

Var pazaudēt vai sabojāt personu apliecinošu dokumentu. To var arī nozagt.

Par to uzreiz jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde vai Valsts policija.

Jāinformē tā Pilsonības un migrācijas lietu teritoriāla nodaļa, kas izdeva pasi vai personas apliecību.

Ārzemēs uzreiz jāinformē Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.  

Ja, esot ārzemēs, personai nav otra veida personu apliecinošā dokumenta, ir jānoformē atgriešanās apliecība.

Informāciju par atgriešanās apliecību var saņemt Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā: +371 26 33 77 11. Tālrunis darbojas visu diennakti.

Ja pazudusi personas apliecība ar tajā esošiem e-paraksta sertifikātiem, ir jāzvana uz tālruni +371 6710 8787. Tas ir  VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) palīdzības dienesta tālrunis.

Uzreiz jālūdz apturēt sertifikātu darbību.